Αναγκαία η στήριξη προς τις εργαζόμενες μέσα από ρυθμισμένους όρους απασχόλησης

312

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της Επιτρόπου Ισότητας, Ιωσηφίνας Αντωνίου με τις οργανώσεις μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου συνάντηση με το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, η Αν.Γ.Γρ. της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η Γραμματέας του Κεντρικού Γραφείου Γυναικών της ΠΕΟ Μαρίνα Κούκου και τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας του Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τις εργαζόμενες, τους τρόπους στήριξης της γυναικείας απασχόλησης, την οικονομική και στελεχιακή ενδυνάμωση του ΕΜΔΓ και των Οργανώσεων μελών του καθώς επίσης και την προώθηση  μηχανισμού με εξουσίες που θα μπορεί αποτελεσματικά να εφαρμόζει πολιτικές και δράσεις που να καλύπτουν όλες τις πτυχές που αφορούν και επηρεάζουν το γυναικείο ζήτημα.

Τονίστηκε πως γίνεται μια καλή προσπάθεια μέσα από  την υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023, όμως χρειάζονται πολύ περισσότερα για να επέλθουν τα αποτελέσματα της πλήρους ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών.

Όπως τόνισε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες είναι περισσότερο από αναγκαία η στήριξη του κράτους προς στην εργαζόμενη μέσα από ρυθμισμένους όρους απασχόλησης, μέσα από την προστασία των συλλογικών συμβάσεων και λήψη μέτρων μείωσης του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος. Τόνισε επίσης τη μεγάλη ανάγκη για λειτουργία επαρκών δομών και υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων για να μπορεί η γυναίκα όχι μόνο να είναι στην εργασία αλλά να μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις την εργασιακή,  πολιτική και κοινωνική   της ανέλιξη. 

Η Επίτροπος ευχαρίστησε τη ΠΕΟ για τη συμβολή της στην προσπάθεια αυτή και τόνισε ότι με τη συνεργασία και τη στήριξης της, καθώς και όλων των φορέων που ασχολούνται με την ισότητα, θα μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για λήψη αποτελεσματικότερων πολιτικών και μέτρων.