Αύξηση ανεργίας με παράλληλη μείωση κενών θέσεων εργασίας

240

Αύξηση της ανεργίας και παράλληλη μείωση των κενών θέσεων εργασίας δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες όσον αφορά τα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στην αγορά λόγω της αβεβαιότητας και της ακρίβειας.

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας αυξήθηκαν τον Αύγουστο στους 14.641, σε σύγκριση με 13.297 τον Ιανουάριο (σ.σ.: εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Την ίδια ώρα, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο στις 11.113, σε σύγκριση με 12.874 το προηγούμενο τρίμηνο. Δηλαδή η τάση στην ανεργία είναι αυξητική, ενώ την ίδια ώρα μειώνονται οι κενές θέσεις εργασίας.

Το φαινόμενο φαίνεται ότι οφείλεται κυρίως στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά λόγω της κρίσης που επέφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και της ακρίβειας η οποία χτυπά αλύπητα τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πάντως ότι σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (7.397), οι κενές θέσεις εργασίας είναι αυξημένες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ανάγκες στην οικονομία. Παρά ταύτα, οι θέσεις παραμένουν κενές λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί.

Τα επαγγέλματα με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν 14.961 άνεργοι (σ.σ.: πραγματικά στοιχεία για τον μήνα Αύγουστο χωρίς διόρθωση ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) και 11.113 κενές θέσεις εργασίας. Δηλαδή για κάθε θέση αντιστοιχούν περίπου 1,3 εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Παρά ταύτα, σε πολλά επαγγέλματα η αναλογία είναι πολύ υψηλότερη.

Ενδεικτικά, στις κατασκευές υπάρχουν 985 άνεργοι και μόνο 408 κενές θέσεις εργασίας. Δηλαδή η αναλογία είναι 2,4.

Επίσης, στον άλλοτε περιζήτητο τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων υπάρχουν 1.117 άνεργοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν μόνο 462 κενές θέσεις. Δηλαδή η αναλογία είναι 2,4.

Ακόμη, στον ευρύ τομέα της δημόσιας διοίκησης και άμυνας υπάρχουν 1.886 εγγεγραμμένοι άνεργοι και μόλις 166 κενές θέσεις εργασίας. Δηλαδή η αναλογία είναι 11,4.

Επιπρόσθετα, στην εκπαίδευση υπάρχουν 2.446 άνεργοι και μόνο 526 κενές θέσεις. Δηλαδή η αναλογία είναι 4,7 άνεργοι για κάθε κενή θέση.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ανέργων υπάρχουν 982 άτομα, τα οποία θεωρούνται νεοεισερχόμενοι και δεν έχουν καταχωρισθεί από τα γραφεία εξευρέσεως εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα.

Έντεκα άνεργοι για κάθε κενή θέση


Συνολικά, στην οικονομία για κάθε θέση αντιστοιχούν περίπου 1,3 άνεργοι. Ωστόσο σε πολλά επαγγέλματα η αναλογία είναι πολύ μεγαλύτερη. Ενδεικτικά, στις κατασκευές είναι 2,4, στον χρηματοπιστωτικό τομέα 2,4, στη δημόσια διοίκηση 11,4 και στην εκπαίδευση 4,7.

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου (από “Χαραυγή”)