Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια: Ο κατώτατος δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής

383

Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Κατωτάτου Μισθού, παρά το γεγονός ότι είναι μια βάση στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε για βελτίωση, παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ως προστασία για τους χαμηλά αμειβόμενους, ενώ παράλληλα δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής της χώρας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια-Κύπρου.

Βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας των κατωτάτων ορίων μισθοδοσίας, προστίθεται, είναι η προστασία από την ανισοσκέλεια των μισθών και κατ’ επέκταση της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων, που εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές. Θα πρέπει, συνεχίζει, να καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης και οι ώρες εργασίας, ωστόσο, ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, όπως για παράδειγμα η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η ορθή διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του εθνικού κατωτάτου μισθού, καταλήγει, θα συμβάλει στον δίκαιο ανταγωνισμό και συνεπώς θα πρέπει να υποστηρίζεται και από τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.