Κατώτατος μισθός στα όρια της φτώχειας και στα μέτρα των εργοδοτών

276

Μόλις στα €940 ευρώ μεικτά καθορίστηκε την Τετάρτη με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ο εθνικός κατώτατος μισθός. Σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης και με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να καλπάζουν, η κυβέρνηση καθόρισε κατώτατο μισθό στα ίδια επίπεδα με τον κατώτατο που είχε οριστεί πριν ακριβώς 10 χρόνια για μερικά επαγγέλματα!

Πέραν τούτου, ο εθνικός κατώτατος μισθός καθορίστηκε στα 885 με την έναρξη της εργοδότησης και ο εργαζόμενος θα ανεβαίνει στα 940 μετά από περίοδο 6 μηνών. Η εφαρμογή του ξεκινά από 1.1.2023.

Επίσης, η κυβέρνηση έκανε δεκτή και την απαίτηση των εργοδοτικών οργανώσεων να υπάρχουν εξαιρέσεις μεγάλων κακοπληρωμένων ομάδων εργαζομένων όπως η γεωργοκτηνοτροφία, οι οικιακοί βοηθοί και η ναυτιλία.
Επίσης υπάρχουν εξαιρέσεις όταν πρόκειται για κατάρτιση ή εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου, ενώ γίνεται αποκοπή 15% για σίτηση και 10% για στέγαση!

Παράλληλα δεν καθορίστηκε ωριαίος μισθός κάτι που σημαίνει ότι ο εργοδότης δικαιούται με τα 940 ευρώ να απομιζεί τον εργαζόμενο που θα δουλεύει πέραν των 38 ωρών χωρίς υπερωρίες ενώ το διάταγμα δεν περιλαμβάνει πρόνοια για προστασία των συλλογικών συμβάσεων.

Με απλά λόγια η κυβέρνηση υιοθέτησε όλες τις απαιτήσεις των εργοδοτών απορρυθμίζοντας περαιτέρω την αγορά εργασίας.