Μονόωρη στάση εργασίας σε όλους τους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια

329

Παγκύπρια μονόωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πέμπτη 24/9/2020σε όλους τους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ η διαμαρτυρία πραγματοποιείται για την κατάσταση που επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Η στασιμότητα που επικρατεί στο ουσιώδες θέμα της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη παρατηρούμενη υποστελέχωση των υπηρεσιών τους, που είναι αποτέλεσμα της αυστηρής πολιτικής της έγκρισης νέων προσλήψεων από τα αρμόδια υπουργεία επικαλούμενοι τόσο τη μεταρρύθμιση όσο και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας οδηγεί μέρα με τη μέρα τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα, σε αποψίλωση των παρεχόμενων προς τους δημότες υπηρεσιών τους, καθώς και τη διασάλευση των εργασιακών σχέσεων λόγω κυρίως της προσφυγής ολοένα και περισσότερο στην απαράδεκτη πρακτική της αγοράς υπηρεσιών», τονίζουν οι Συντεχνίες προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση στους δημότες και την κοινωνία ευρύτερα.

Οι εργαζόμενοι και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανησυχούν έντονα και θέλουν, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, να συμβάλουν ενεργά ώστε να αλλάξει αυτή  η κατάσταση και να θωρακιστεί η σωστή λειτουργία   των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να επιτελεί αποτελεσματικά τον σοβαρό ρόλο που έχει να διαδραματίσει στη κοινωνία.

Προς τη κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και της προσπάθειας για ουσιαστικές αλλαγές, «έχουμε αποφασίσει να κατέλθουμε σε μια συντονισμένη παγκύπρια στάση εργασίας, σε όλες της ΑΤΑ (Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια) ως πρώτο μέτρο μέσα πάντοτε στα πλαίσια του σεβασμού της κατάστασης με την πανδημία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις προγραμμάτισαν  την πραγματοποίηση παγκύπριας μονόωρης στάσης εργασίας για την Πέμπτη 24/9/2020 και ώρα 11-12 σε όλους τους Δήμους (συμπεριλαμβανομένων και των Δήμων των κατεχομένων περιοχών) και όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  1. Όλοι οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν έξω από τα κεντρικά γραφεία του κάθε οργανισμού.
  2. Για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης οι συγκεντρώσεις στους μητροπολιτικούς Δήμου θα θεωρηθούν επαρχιακές εκδηλώσεις. Στη κάθε επαρχιακή εκδήλωση θα προσκληθούν να παρευρίσκονται όλοι οι Δήμαρχοι της επαρχίας  καθώς και τα αντίστοιχα επαρχιακά συμβούλια της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.
  3. Ως κεντρική εκδήλωση καθορίζεται ο Δήμος Λευκωσίας (χώρος μεταξύ κεντρικών γραφείων και οικονομικού τμήματος που είναι αρκετός για σκοπούς τήρησης των πρωτοκόλλων υγείας) στον οποίο θα παρευρίσκονται όλοι οι προσκεκλημένοι και η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος.
  4. Σε κάθε εκδήλωση-συγκέντρωση θα εγκριθεί απόφαση των εργαζομένων που να απαιτεί από την μια την άμεση ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του θεσμού και από την άλλη την σωστή στελέχωση των υπηρεσιών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να εξυπηρετούν απρόσκοπτα το Δημότη. Να δοθεί η δυνατότητα των δημάρχων να μιλήσουν στη συγκέντρωση.
  5. Η απόφαση αυτή των εργαζομένων θα σταλεί αμέσως μετά σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς -Δήμους-Υπουργεία-Βουλή-ΕΔΚ-ΕΚΚ και ΜΜΕ.
  6. Κατά τη διάρκεια της κύριας εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων της ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, του προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Δημάρχου Λευκωσίας στο χώρο εντός του Δημοτικού κτηρίου, Λευκωσίας.

«Η εκδήλωση διαμαρτυρίας, την οποία προσαρμόσαμε ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας, έχει στόχο να δείξει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση για αντίδραση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την οποία περιγράψαμε πιο πάνω. Η μορφή της με την μονόωρη στάση στα κατά τόπους κεντρικά γραφεία των Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων επιλέγηκε, ώστε να μην υπάρξει σημαντική επίπτωση στην εξυπηρέτηση των Δημοτών αλλά και για λόγους πρακτικής ευκολίας από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους», τονίζουν οι Συντεχνίες.