Οικοδόμοι ΠΕΟ: Στην πρώτη γραμμή του αγώνα για εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων

429

Την Τρίτη  29 Ιουνίου 2021, συνεδρίασε  το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Συντεχνίας Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών εργατών Κύπρου ΠΕΟ, σε διευρυμένη συνεδρία όπου εξέτασε τα καθήκοντα  που προκύπτουν από την καθημερινή δράση της Συντεχνίας, καθώς και τα γενικότερα ζητήματα που επιδρούν αρνητικά πάνω στους εργαζόμενους στην Οικοδομική Βιομηχανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντεχνίας έγινε και συζήτηση για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Κύπρο και στα καθήκοντα που προκύπτουν για τα στελέχη της Συντεχνίας, για να αντιμετωπιστούν οι αντιδραστικές δυνάμεις του τόπου,  που ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων του τόπου.

Τα στελέχη του διευρυμένου Εκτελεστικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, τόνισαν την αποφασιστικότητα τους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα ζητήματα της εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων χρησιμοποιώντας και  ως επιπρόσθετο  εργαλείο τον, «Περί εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία Βασικοί Όροι Υπηρεσίας Νόμος του 2020 », ο οποίος κερδήθηκε κατόπιν σκληρών αγώνων των εργαζομένων του Κλάδου, την συνέχιση της προσπάθειας για την εξασφάλιση για όλους τους εργαζομένους στην Οικοδομική Βιομηχανία της επαγγελματικής ταυτότητας (Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων), της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων  που προκύπτουν για τους εργαζόμενους εξαιτίας της θερμικής καταπόνησης, με συγκεκριμένες ενέργειες  μη αποκλειομένων  και της λήψης δυναμικών μέτρων και της καταπολέμησης  των φαινομένων που εμφανίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι πολύ επικίνδυνα για τους εργαζόμενους, όπως αυτό  της ενοικίασης εργαζομένων από «μεσάζοντες», αναφέρει η Συντεχνία των Οικοδόμων.

Πέραν τον πιο πάνω, προστίθεται στην ανακοίνωση,  την συνεδρία απασχόλησαν και οι ενέργειες που καταβάλλει η Συντεχνία για τη γενικότερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση  των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία μέσω ειδικών προγραμμάτων σχετικά με την Ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Κύριος στόχος όπως τονίστηκε θα πρέπει να είναι όλοι ο εργαζόμενοι που απασχολούνται  στην οικοδομική βιομηχανία να κατέχουν τη σχετική ταυτότητα η οποία να αποδεικνύει ότι έχουν τύχει της βασικής εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας κα υγείας. «Εκτιμούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουμε πιο αποφασιστικά στην μείωση των εργατικών ατυχημάτων που δυστυχώς στους κλάδους που εκπροσωπείται η Συντεχνία βρίσκονται σε πολύ  ψηλά επίπεδα.»

«Τέλος  τα στελέχη της Συντεχνίας έστειλαν αγωνιστικό μήνυμα αισιοδοξίας  προς όλους τους εργαζόμενους και τους κάλεσαν σε συσπείρωση στους οργανωμένους ταξικούς αγώνες που είναι μπροστά μας. Ο μόνος δρόμος για να στεφθούν  με επιτυχία αυτοί οι αγώνες είναι να παλεύουμε ενωμένοι και οργανωμένοι στις Συντεχνίες μας και όχι να ακολουθούμε τον λανθασμένο δρόμο του ατομικισμού πέφτοντας  θύματα στις σειρήνες της παραπληροφόρησης κα της αποπολιτικοποίησης», καταλήγει η ανακοίνωση.