Οι Συντεχνίες της ΑΗΚ προειδοποιούσαν για τις αυξήσεις στο ρεύμα

448

Οι Συντεχνίες της ΑΗΚ είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, αποστέλλοντας μάλιστα πέντε επιστολές σε δραματικό τόνο προς την κυβέρνηση και το διορισμένο από την ίδια ΔΣ της ΑΗΚ κατά τους τελευταίους μήνες. Παρόλα αυτά, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, οι αρμόδιοι συνέχισαν για μήνες να σφυρίζουν αδιάφορα.

Στην τελευταία κοινή επιστολή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ κάνουν λόγο για βαρύτατες ευθύνες που προκύπτουν από «ενέργειες ή και παραλείψεις, τόσο του Υπουργείου Ενέργειας, όσο και του προέδρου της ΡΑΕΚ, οι οποίες δεν συνέβαλαν ή και δεν συμβάλλουν στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τους καταναλωτές». Αφήνουν μάλιστα σαφείς αιχμές για ενδεχόμενη «εσκεμμένη ενέργεια λειτουργών του Υπουργείου Ενέργειας με σκοπό τον αποκλεισμό της ΑΗΚ» από το να εγκαταστήσει και να διαχειριστεί συστήματα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας, ενώ αναφέρονται επίσης στην πρωτοφανή απόφαση της ΡΑΕΚ, η οποία με προσχέδιο ρυθμιστικής απόφασης επιχειρεί να αποκλείσει την ΑΗΚ από τις ΑΠΕ.

Οι πέντε επιστολές των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ημερομηνίας 13/10/2020, 8/12/2020, 18/12/2020, 10/3/2021 και 7/6/2022) κάνουν λόγο για «αδικαιολόγητη αδράνεια, κωλυσιεργία ή/και αδυναμία» προώθησης των μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων της ΑΗΚ, καθώς και της εισαγωγής φυσικού αερίου, που είναι η μόνη οδός για μείωση των λογαριασμών του ρεύματος. Αφήνονται μάλιστα σαφείς αιχμές ότι αυτό ευνοεί ιδιώτες, οι οποίοι εξασφάλισαν «ακριβοπληρωμένα συμβόλαια» σε βάρος της οικονομίας και των καταναλωτών. Μάλιστα, οι Συντεχνίες προειδοποιούν ότι από το επόμενο έτος ενδεχομένως να προκύψει «έλλειψη επάρκειας», λόγω της υποχρεωτικής απενεργοποίησης των πεπαλαιωμένων μονάδων στη Δεκέλεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί και πάλι η ΑΗΚ στην «κατάντια ενοικίασης προσωρινών κοστοβόρων μονάδων», ή/και «στη λειτουργία των υφιστάμενων κοστοβόρων μονάδων», ή/και «στη σύναψη συμβολαίου με αποτέλεσμα για ακόμα μια φορά ο καταναλωτής να κληθεί να καταβάλει το αυξημένο κόστος ακριβών μακροχρόνιων ιδιωτικών συμβολαίων».

Οι Οργανώσεις υποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές δεν φέρουν καμιά ευθύνη για την «αδικαιολόγητη αδράνεια, κωλυσιεργία ή/και αδυναμία» στην προώθηση των ΑΠΕ, που οδήγησε στην αύξηση των τιμών του ρεύματος και καλούν την κυβέρνηση: «Με αφορμή τις προσπάθειες άλλων κρατών να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Υπουργείο Ενέργειας, συνεπικουρούμενο από το Υπουργείο Γεωργίας και τη ΡΑΕΚ, να καταφύγει αμέσως στην ΕΕ, για να αιτηθεί και να απαλλάξει προσωρινά τον Κύπριο καταναλωτή από το βαρύτατο κόστος των ρύπων που επωμίζεται, ιδιαίτερα από την αναγκαία παράταση λειτουργίας του Σταθμού Δεκέλειας».