Οκτώ άξονες διεκδικήσεων για τους εργαζομένους θέτει η ΠΕΟ

505

Η ΠΕΟ, σε ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνει την απαίτηση για άμεση και επείγουσα υιοθέτηση θεσμικών και νομοθετικών μέτρων που να προστατεύουν τους εργαζομένους από την εκμετάλλευση και την εργοδοτική αυθαιρεσία. Η τοποθέτηση έγινε με ευκαιρία δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, ύστερα από συνάντηση των κοινωνικών εταίρων, για πρόθεση έναρξης διαλόγου για θέματα κοινωνικής προτεραιότητας.

Η ΠΕΟ τονίζει ότι η κρίση που διέρχεται η οικονομία λόγω της πανδημίας, συνοδεύεται από εργασιακή και κοινωνική ανασφάλεια και έχει οδηγήσει στην περαιτέρω απορρύθμιση τις εργασιακές σχέσεις και στην ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης από το κράτος και η απουσία μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των κοινωνικά ανίσχυρων στρωμάτων, σημειώνει η ΠΕΟ, αν αφεθεί να συνεχιστεί θα οδηγήσει στο να φορτωθεί ξανά ο λογαριασμός και αυτής της κρίσης πάνω στους πολλούς και αδύνατους, ενώ οι λίγοι και ισχυροί θα ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο. Η ΠΕΟ εδώ και καιρό, υπενθυμίζει, έχει υποβάλει συγκεκριμένη ατζέντα για τον κοινωνικό διάλογο, η οποία να ιεραρχεί τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και να καταλήξει σε αποφάσεις, όχι στο απροσδιόριστο μέλλον και όταν η απασχόληση θα είναι πλήρης, όπως έχει εξαγγείλει το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά εδώ και τώρα. Τώρα που οι εργαζόμενοι λόγω εργασιακής ανασφάλειας είναι υπό πίεση και είναι ευάλωτοι σε αυθαιρεσίες και εκμετάλλευση. Για να προωθήσει αυτή την απαίτηση η ΠΕΟ έχει αποστείλει από τις 13 Απριλίου σχετική επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, η οποία κινείται στους εξής σε οκτώ άξονες: Κατοχύρωση κατώτατου μισθού και άλλων βασικών δικαιωμάτων. Χρησιμοποίηση της αγοράς υπηρεσιών και άλλων μορφών απασχόλησης με στόχο τη συγκάλυψη της σχέσης εργοδότη-εργοδοτούμενου. Τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων να καταστούν μηχανισμός για αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Έναρξη διαλόγου για κατάργηση του 12% της μείωσης στις συντάξεις. Βελτίωση εργατικών νομοθεσιών για να καταστούν πιο αποτελεσματικές στην εκπλήρωση των στόχων τους. Επανεξέταση της Στρατηγικής Απασχόλησης Εργαζομένων από τρίτες χώρες, ούτως ώστε να μην αποτελούν μηχανισμό απορρύθμισης και φθηνής εργασίας. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Μέτρα στήριξης της κοινωνικής πολιτικής.