Παραμένει το χάσμα μεταξύ Συντεχνιών Οικοδόμων και ΟΣΕΟΚ

187

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα η πρώτη συνάντηση ενώπιων της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας των Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ και ΣΕΚ με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ). Όπως είναι γνωστό οι απευθείας διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Σύμβασης Σύμβασης των 40,000 περίπου εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνάντηση αυτή, δυστυχώς, η διαπραγμάτευση αναμένεται να είναι δύσκολη αφού με βάση τις θέσεις που εξέφρασαν οι εργοδότες δεν είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν αλλά οι Συντεχνίες από την πλευρά τους έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα διεκδικήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ουσιαστικά το Συνδικαλιστικό Κίνημα ζητά επαναφορά στο 100% των μισθών και των ωφελημάτων στο επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του 2013, όπου είχε γίνει ειδική συμφωνία. Ζητούν επίσης να εφαρμοστούν τα πρότυπα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων ώστε στον τομέα να απασχολούνται μόνο οι πραγματικοί επαγγελματίες και ταυτόχρονα προτείνουν να περιληφθούν στον περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία Νόμο τα άρθρα της Σύμβασης που αναφέρονται στους κατώτατους μισθούς ώστε να είναι δεσμευτικά για όλους τους εργοδότες και να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ τους.

Ο διάλογος υπό την μεσολάβηση του αρμόδιου Υπουργείου αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.