Παραμένουν άλυτα τα σοβαρά προβλήματα των συνταξιούχων

314

Δεν ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι αφορά τον τρόπο εξέτασης αιτήσεων χαμηλοσυνταξιούχων οι οποίοι από το 2018 και μετά υπέβαλαν αίτηση για να επανακτήσουν την μικρή επιταγή, η οποία τους αποκόπηκε από τον Νοέμβριο του 2014.

Η ΕΚΥΣΥ σε συνάντηση που είχε με την Υπουργό Εργασίας στις 11 Δεκεμβρίου έθεσε ξανά την απαίτηση για υλοποίηση της δέσμευσής της κατά την προηγούμενη συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές πριν από ένα χρόνο για να εξεταστούν και να εγκριθούν οι αιτήσεις, χωρίς να θεωρείται αποξένωση περιουσιακών στοιχείων η σημαντικότατη μείωση του επιτοκίου στις καταθέσεις όπως η υπηρεσία διαχείρισης επιδομάτων τις θεωρεί μέχρι σήμερα, ωστόσο δεν δόθηκε απάντηση ακόμα στους αιτητές.

Στην απαίτηση της ΕΚΥΣΥ η Υπουργός Εργασίας ζήτησε χρόνο για να απαντήσει ξεκάθαρα για το πώς θα χειριστεί το πρόβλημα που προκύπτει.

Στη συνάντηση η Οργάνωση των συνταξιούχων επέκρινε το Υπουργείο Εργασίας ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να πληρώσει τα τιμητικά επιδόματα σε στρατιώτες του 1974 που υπηρέτησαν πρόσθετη θητεία στην εθνική φρουρά την περίοδο του πολέμου και που σήμερα παίρνουν την κοινωνική σύνταξη. Ταυτόχρονα, η ΕΚΥΣΥ έθεσε ξανά το ζήτημα της μη πληρωμής ατόμων που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις αιτήσεις τους κάτι που έπραξε και κατά την προηγούμενη συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας τον Δεκέμβριο του 2019. Να σημειωθεί ότι η εισήγηση της ΕΚΥΣΥ και της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, έγινε δεκτή από την κυβέρνηση ωστόσο μέχρι σήμερα εκκρεμεί η πληρωμή τους.

Σε  ότι αφορά την απαίτηση της ΕΚΥΣΥ να εφαρμοστεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση κονδυλίου ύψους 19 εκατομμυρίων για να βελτιωθεί το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων, η Υπουργός απάντησε ότι θα πληρωθούν αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα και η πληρωμή θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η ΕΚΥΣΥ επέκρινε το Υπουργείο Εργασίας για την συνεχιζόμενη απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων των χαμηλοσυνταξιούχων αλλά και των αιτήσεων νέων συνταξιούχων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέροντας ότι τώρα μέσα στην περίοδο των γιορτών παραμένουν απλήρωτοι δικαιούχοι σύνταξης από τον Ιούνιο του 2020.