ΠΕΟ: “Ναι” με συνέχιση του αγώνα για επίτευξη του τελικού στόχου

219

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ σε σημερινή του συνεδρία, αφού αξιολόγησε την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ αποφάσισε να την αποδεχτεί ως ένα ακόμα σκαλοπάτι για την επίτευξη του τελικού στόχου για πλήρη απόδοση:

«Ο θεσμός της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, βρίσκεται στο στόχαστρο των εργοδοτικών οργανώσεων εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών επιμένουν, αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο που αναπληρώνει σε ένα μεγάλο βαθμό την αγοραστική δύναμη των μισθών, να το καταργήσουν ή να αποδομήσουν την φιλοσοφία του.

Αυτή η στάση επαναλήφθηκε κατά κόρον και στην παρούσα φάση, όταν με την λήξη της μεταβατικής συμφωνίας για την ΑΤΑ, ξεκίνησε η συζήτηση για τη ρύθμιση της απόδοσης της ΑΤΑ από 01.01.2023.

Στις συναντήσεις που έγιναν, η εργοδοτική πλευρά απαιτούσε την κατάργηση της ΑΤΑ και έναρξη συζητήσεων για εισαγωγή ενός νέου συστήματος που να στηρίζεται στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της κάθε επιχείρησης, στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με την ΑΤΑ. Αποδεικνύεται και πάλι ότι οι εργοδότες, ουσιαστικά το μόνο που στοχεύουν, είναι στην αποδόμηση του θεσμού ως μηχανισμού διασύνδεσης των μισθών με τον πληθωρισμό.

Παράλληλα με τις θέσεις αυτές, οι εργοδοτικές οργανώσεις στοχεύουν στην περαιτέρω διάβρωση των Συλλογικών Συμβάσεων, αφού η καταβολή της ΑΤΑ αποτελεί μέρος των Συλλογικών Συμβάσεων που συμφωνούνται μεταξύ Εργοδοτών και Συντεχνιών.

Οι πιο πάνω θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων, αποτέλεσαν εμπόδιο στην διεξαγωγή του διαλόγου για επίτευξη συμφωνίας για την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ με βάση τη φιλοσοφία της, όπως προνοούσε η μεταβατική συμφωνία του 2017.

Η απαράδεκτη στάση των εργοδοτικών οργανώσεων, που είναι εκτός του πλαισίου της μεταβατικής συμφωνίας για την ΑΤΑ, δεν έτυχε αποφασιστικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης, από την προηγούμενη και την παρούσα Κυβέρνηση κατά την άσκηση του διαμεσολαβητικού τους ρόλου, με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθούν και να επιμένουν σε απαράδεκτες θέσεις για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Η εργατική πλευρά, καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και σε μια προσπάθεια να υποβοηθηθεί ο μεσολαβητικός ρόλος του Υπουργού Εργασίας, πάντοτε με βάση το γράμμα και το πνεύμα της μεταβατικής συμφωνίας του 2017, έκφρασε όλη την καλή της διάθεση, να αποδεχτεί πρόνοια η οποία να οδηγεί στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στην πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ.

Η μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας, δεν ικανοποιεί το βασικό στόχο που τέθηκε για πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αποτελεί ανανέωση της μεταβατικής συμφωνίας του 2017 και συνακόλουθα υιοθετεί τις πρόνοιες αυτής της συμφωνίας και σημειώνοντας την αύξηση του ποσοστού απόδοσης της ΑΤΑ, κάτι που μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο της πλήρους απόδοσης της ΑΤΑ, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ αποφάσισε να την αποδεχτεί.

Αναμένουμε από μέρους του Υπουργού Εργασίας έναρξη του διαλόγου, αυστηρά στα πλαίσια των παραμέτρων της μεταβατικής συμφωνίας του 2017, με στόχο ολοκληρωμένη και μόνιμη συμφωνία που να επαναφέρει την ΑΤΑ στην φιλοσοφία της, δηλαδή στο 100%.

Παράλληλα αναμένουμε, να αρχίσει δομημένος κοινωνικός διάλογος για υλοποίηση του στόχου της διεύρυνσης της κάλυψης με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στοιχείο που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του στόχου για επέκταση της ΑΤΑ σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Το Γενικό Συμβούλιο σημειώνει την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την μαχητικότητα που επέδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι για υπεράσπιση της ΑΤΑ, για διεκδίκηση της πλήρους επαναφοράς και επέκταση της ΑΤΑ ώστε να καλύψει τους εργαζόμενους που λαμβάνουν κατώτατο μισθό και τους χιλιάδες εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δεν λαμβάνουν ΑΤΑ.

Η μάχη για προάσπιση του θεσμού της ΑΤΑ, για πλήρη επαναφορά και επέκταση του θεσμού συνεχίζεται.

Έχοντας υπόψιν τις θέσεις που εκφράζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, καλούμε το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα να παραμείνουμε ενωμένοι, με αποφασιστικότητα να προασπίσουμε τον θεσμό της ΑΤΑ από οποιεσδήποτε επιβουλές που στοχεύουν είτε στη κατάργηση του είτε στην αλλαγή ή αποδόμηση της φιλοσοφίας του.»