Πρώτη συλλογική σύμβαση στην KITION OCEAN PORT LTD

242

Υπογράφηκε σήμερα η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και της εταιρείας KITION OCEAN PORT LTD.

Η Συλλογική Σύμβαση προνοεί αυξήσεις, άμεση εισαγωγή του θεσμού της ΑΤΑ ως έχει η συμφωνία της 12/05/2023, μισθούς πρόσληψης, συμπλήρωση των επιδομάτων μητρότητας, πατρότητας, υιοθέτηση του κώδικα Σεξουαλικής παρενόχλησης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Συνδικαλιστικών και Εργοδοτικών οργανώσεων, πληρωμένη άδεια ασθενείας καθώς και Ταμείο Προνοίας.

Η πρώτη Συλλογική Σύμβαση θέτει το πλαίσιο για ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις στο χώρο του λιμανιού Λάρνακας και εξασφαλίζει δικαιώματα και ωφελήματα για τους εργαζομένους.