Σημαντικά εργασιακά θέματα ενώπιων του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος

352

Πολύ σημαντικά θέματα κατατέθηκαν στην ατζέντα της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 22 Ιουλίου, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο εθνικός κατώτατος μισθός, ο εκσυγχρονισμός της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών, ο περί δημόσιας απασχόλησης Νόμος, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Σχέδια κατάρτισης και πρόσληψης ανέργων, τα σχέδια επιδότησης covid και το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ».

Εκ μέρους της ΠΕΟ παρευρέθηκαν στη συνεδρία η Αν. Γ.Γ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο ΚΟΓ Χρίστος Τομπάζος.

Κατά τη συνεδρίαση συμφωνήθηκε ότι ξεκινά από τον Σεπτέμβρη τριμερής κοινωνικός διάλογος για το θέμα του συνταξιοδοτικού, του κατώτατου μισθού και της Στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Τέλος, η Υπουργός ενημέρωσες ότι τα Σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που επηρεάζονται από την πανδημία θα συνεχιστούν και τον Ιούλιο.

Συνταξιοδοτικό

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού η ΠΕΟ ξεκαθάρισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν αποδέχεται ότι συντρέχουν λόγοι να τεθεί θέμα επέκτασης της συντάξιμης ηλικίας και δεν πρόκειται να αποδεχτεί κάτι τέτοιο.

Σε ότι αφορά την μείωση 12% στις συντάξεις σε όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος της ηλικίας τους, η ΠΕΟ τονίζει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το άδικο και ισοπεδωτικό αυτό μέτρο και πρέπει να συζητηθεί το θέμα και να βρεθούν κοινωνικά δίκαιες λύσεις.

Κατώτατος μισθός

Αναφορικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό, η ΠΕΟ διαφώνησε έντονα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2021, να ξεκινήσει ο διάλογος για την καθιέρωση μηχανισμών διαμόρφωσης κατώτατων μισθών σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, μόνο όταν δημιουργηθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης αφού κάτι τέτοιο  δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ζητά όπως στηριχθούν οι εργαζόμενοι αφού η  διαμόρφωση μηχανισμών νομοθετικής κατοχύρωσης ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους δεν είναι στις περιόδους ανάπτυξης, αλλά στις κρίσεις που είναι περισσότερο απαραίτητη. 

Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες

Η ΠΕΟ τονίζει για το ζήτημα αυτό ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι απασχόλησης για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες και να γίνεται έλεγχος για το αν αυτοί που παίρνουν τις άδειες τηρούν τους νόμους και τις Συλλογικές Συμβάσεις. Επομένως, η ΠΕΟ ζητά επαναξιολόγηση των κριτηρίων και διαδικασιών παραχώρησης εγκρίσεων για εργασία ατόμων από τρίτες χώρες καθώς και μηχανισμό επιθεώρησης και ελέγχου.

Από την έντυπη έκδοση του ΕΒ