Στάση εργασίας στα κεντρικά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

345

Ο Κλάδος Υπαλλήλων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ΠΑΣΥΔΥ ανακοίνωσε ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποίησε αυθόρμητη στάση εργασίας απαιτώντας από τους ιθύνοντες την επίσπευση της απόφασης για εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου για την εξασφάλιση του αυτονόητου δικαιώματος τους για απασχόληση σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Κλάδος θα προχωρήσει στη λήψη δυναμικών μέτρων.
 
Αναφέρει ότι η κτηριολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Κεντρικά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λεωφόρο Βύρωνος 7 στη Λευκωσία είναι τραγική, προσθέτοντας ότι η οικοδομή σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων έχει εξαντλήσει τον χρόνο ζωής του σχεδιασμού της.
 
«Η πτώση σουβάδων έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο και η διάβρωση των κολώνων και των τοίχων ειδικά στο υπόγειο και το ισόγειο του κτηρίου είναι πλέον πασιφανής», συνεχίζει προσθέτοντας ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων με σειρά επιστολών του προς την Διοίκηση του Υπουργείου έχει ζητήσει επιτακτικά όπως εγκαταλειφθεί άμεσα το κτήριο για να αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης του και παράλληλα να επισπευθούν οι διαδικασίες μετακίνησης του προσωπικού για λόγους ασφαλείας.
 
Καταλήγει αναφέροντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σε σχέση με τις ενέργειες που γίνονται από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή των Γενικών Διευθυντών που είναι επιφορτισμένη με τα θέματα στέγασης των Κρατικών Υπηρεσιών ως προς τη λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση μας σε άλλο κατάλληλο και ασφαλές κτήριο.  

Από ΚΥΠΕ