Συνέδριο συγχώνευσης της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ και της ΣΕΜΜΗΚ ΠΕΟ

562

Μεγάλης σημασίας είναι η 15η Οκτωβρίου για το Κίνημα της ΠΕΟ αφού θα πραγματοποιηθούν τα Έκτακτα Συνέδρια για τη συγχώνευση δύο ιστορικών Συντεχνιών, της Συντεχνίας Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου και της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Μηχανοτεχνιτών και Ηλεκτροτεχνιτών Κύπρου (ΣΕΜΜΗΚ ΠΕΟ).

Συγκεκριμένα, τα Συνέδρια θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους στις 5μ.μ. με κύριο θέμα την επικύρωση της καταρχήν απόφασης των Σωμάτων των δύο Συντεχνιών για συγχώνευση. Τα έκτακτα Συνέδρια θα ακολουθήσει την ίδια μέρα το κοινό Συνέδριο συγχώνευσης καθώς και η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας.

Όπως προαναφέρθηκε η συγχώνευση των δύο Συντεχνιών είναι πάρα πολύ σημαντική για το κίνημα της ΠΕΟ και θα βοηθήσει στην καλύτερη δράση της Συντεχνίας προς όφελος των εργαζομένων στους τομείς των κατασκευών και των παρεμφερών Κλάδων.