Το αποκορύφωμα ενεργειών της ΡΑΕΚ εις βάρος της ΑΗΚ ο αποκλεισμός της από έργα ΑΠΕ

317

Η τελευταία απαράδεκτη ενέργεια της ΡΑΕΚ, για αποκλεισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) από την πρόσθετη δραστηριοποίηση της σε έργα ΑΠΕ, αποτελεί το αποκορύφωμα σειράς ενεργειών εις βάρος της ΑΗΚ, όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της Απόφασης της, αναφέρουν σε κοινή επιστολή τους προς το ΔΣ της ΑΗΚ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αρχής, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ.

«Τέτοιες ενέργειες, τόσο από την ΡΑΕΚ όσο και από αρμόδιους φορείς, έχουν καθηλώσει τον Οργανισμό τα τελευταία χρόνια και τον οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, με κίνδυνο να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο και στην αποστολή του, με καταστροφικές συνέπειες στους καταναλωτές και στην οικονομία του τόπου», αναφέρουν οι τέσσερις συντεχνίες της ΑΗΚ στην επιστολή τους την οποία έδωσαν στην δημοσιότητα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ ζητούν από την ΑΗΚ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, που έχει την υποχρέωση του ύστατου Προμηθευτή, καθώς και την ευθύνη του ηγέτη κόστους (cost leader), να προχωρήσει τάχιστα σε αποφάσεις και «με συνοπτικές διαδικασίες και ζητώντας τη συνδρομή του Γενικού Ελεγκτή να προβεί σε έργα για αντικατάσταση Μονάδων της Δεκέλειας με  ευέλικτες, πιο αποδοτικές και οικονομικότερες».

Επίσης, ζητούν από την ΑΗΚ να προχωρήσει στη δημιουργία και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, που θα τα εντάξει στην παραγωγή, να διασφαλίσει το δικαίωμα της ΑΗΚ να αγοράζει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ και να απαιτήσει με αποφασιστικότητα τη δημιουργία αγωγού Φυσικού Αερίου προς την Δεκέλεια.

Σύμφωνα με τις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, τα πιο πάνω «θα συμβάλουν σε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, προς όφελος των καταναλωτών και θα προάγουν την ασφάλεια εφοδιασμού και θα έχουν το εχέγγυο της διασποράς της παραγωγής».

Επιπλέον, ζητούν από το ΔΣ της ΑΗΚ να φροντίσει να δοθεί τέρμα στις όποιες ενέργειες, για αποξένωση του ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ.

«Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες του Οργανισμού, που εγγυάται και είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τόσο της Αρχής, όσο και των καταναλωτών», προσθέτουν.      

Επίσης, στην επιστολή τους προς το ΔΣ της ΑΗΚ, οι τέσσερις συντεχνίες ζητούν την άμεση στελέχωση του Οργανισμού με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και εισηγούνται όπως δημοσιευθούν οι θέσεις του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για αποφυγή άλλων καθυστερήσεων, λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και να απαιτηθεί η άμεση κατάθεση του στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, προ των θερινών διακοπών.

Επιπρόσθετα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν να δοθούν οι πρέπουσες λύσεις σε όλα τα εργασιακά θέματα, που είναι ενώπιον της ΔΑΔ και να διορθωθούν προβλήματα, όπως αναφέρουν, «που προέκυψαν με την εφαρμογή οριζόντιων νομοθεσιών που ψηφίστηκαν το 2012 (λόγω της οικονομικής κρίσης) και στρεβλώσεις που επέφεραν οι προσωρινές εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, για να καλυφθούν τα κενά που παρουσιάστηκαν, λόγω των πιο πάνω, έτσι που να συμπληρωθεί σωστά η Δομή του Οργανισμού και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του».  

Επιπλέον, ζητούν από το ΔΣ της ΑΗΚ να ενεργήσει άμεσα όπως, από το κατατεθέν στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών νέο Επαγγελματικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, εξαιρεθεί η ΑΗΚ και το προσωπικό της, ή τουλάχιστον η συμμετοχή σε αυτό να είναι προαιρετική.  

«Όλα τα πιο πάνω θέματα, που επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια εφοδιασμού και θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Οργανισμού μας, καθώς και σοβαρά εργασιακά θέματα που χρονίζουν, θα απασχολήσουν τα Αρμόδια Σώματα των Οργανώσεων μας», προσθέτουν.

Τέλος, αναφέρουν ότι «η σοβαρότητα των θεμάτων απαιτεί να δοθούν άμεσα λύσεις, ούτως ώστε να μην αναγκαστεί το προσωπικό να προχωρήσει στη λήψη μέτρων».