Ανανέωση συλλογικής σύμβασης στην Medochemie

248

Υπογράφηκε η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των εργαζομένων στην Φαρμακευτική εταιρεία Medochemie από τις Συντεχνίες ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ και την αντίστοιχη της ΣΕΚ και την διεύθυνση της εταιρείας.

Η Σύμβαση που είναι διετούς διάρκειας (1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2024) ανανεώθηκε μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από την Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων.

Στη διάρκεια της Σύμβασης θα παραχωρηθούν αυξήσεις πέραν του 2,5% στους μισθούς για κάθε χρόνο και ταυτόχρονα βελτιώθηκαν οι εισφορές στα Ταμεία Ευημερίας και στα επιδόματα βάρδιας που αφορούν ομάδες προσωπικού.