Ανανέωση της Σύμβασης των εργαζομένων στην εταιρεία COCA COLA

568

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία «COCA COLA HBC CYPRUS LTD» ενέκρινε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου την καταρχήν συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των Συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ για ανανέωση της Συλλογικής του Σύμβασης η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Σύμβαση είναι διετούς διάρκειας και θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η Σύμβαση προνοεί τα ακόλουθα:

Βασικές Αυξήσεις: Από 1/1/2022 αυξήσεις στους μισθούς κατά 1.35% και από 1/1/2023 αυξήσεις 1,35%.

Ταμείο Προνοίας: Θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις στη διάρκεια της Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα μελέτης / έρευνας που διεξάγει η εταιρεία.

Υπερωρίες – Τμήμα Πωλήσεων: Η εργασία την Κυριακή, την προκαθορισμένη μέρα off και τις Δημόσιες Αργίες, θα πληρώνεται από 1/1/2022 με το ποσό των €120.  Οι checkers θα αμείβονται με το ποσό των €130.

Ετήσιες Άδειες Ανάπαυσης: Σε όλες τις κλίμακες να προστεθεί μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης.

Χρηματικά Κουπόνια: Θα παρέχονται σε όλο το προσωπικό της εταιρείας χρηματικά κουπόνια αξίας €50,00 πριν το Πάσχα και πριν τα Χριστούγεννα.  Σύνολο €100 το χρόνο.

Ειδικές Περιπτώσεις: Τέσσερα άτομα του ανειδίκευτου εργατικού προσωπικού θα μεταφερθούν στην κλίμακα του ημιειδικευμένου εργατικού προσωπικού.