Ανανεώθηκε η Σύμβαση στην REMEDICA με αυξήσεις σε μισθούς και ωφελήματα

948

Εργαζόμενοι και εταιρεία ενέκριναν την μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην REMEDICA, η οποία υπογράφηκε μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ, της αντίστοιχης της ΣΕΚ και της διεύθυνσης της εταιρείας.

«Η εταιρεία εργοδοτεί πέραν των 800 εργαζόμενων και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Σύμβαση ανανεώθηκε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας σε πολύ καλό κλίμα και προνοεί αυξήσεις σε μισθούς και ωφελήματα για το προσωπικό», δήλωσε ο Γ.Γ. της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ Χαράλαμπος Πρατσής.

Η ανανεωμένη Σύμβαση έχει διάρκεια από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2023 και προνοεί τα πιο κάτω:

Αυξήσεις:

Την 1.1.2021 30 ευρώ αύξηση.

Την 1.1.2022 35 ευρώ αύξηση.

Την 1.1.2023 35 ευρώ αύξηση.

Ταμείο Προνοίας

Την 1.6.2022 να αυξηθεί η εισφορά του εργοδότη κατά 0,25%.

Την 1.1.2023 να αυξηθεί η εισφορά του εργοδότη επιπλέον 0,25%.

Ετήσιες Άδειες

Την 1.1.2024 να προστεθεί μια επιπλέον ετήσια άδεια ανάπαυσης σε όλες τις κλίμακες.

Ειδικότητες

Από την 1.1.2022 να δημιουργηθεί καινούρια κλίμακα μισθοδοσίας για την ειδικότητα «Χειριστές Μηχανών και Τεχνικό Προσωπικό», με μισθό πρόσληψης τα 1285 ευρώ και μετά από έξι μήνες υπηρεσίας από την πρόσληψη με μισθό 1357 ευρώ.