Ανανεώθηκε η Σύμβαση των εργαζομένων στην «Elysee Irrigation Ltd»

513

Υπογράφηκε πρόσφατα η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ των Συντεχνιών ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ και της εταιρείας «Elysee Irrigation Ltd» στη Λευκωσία. Η Σύμβαση αφορά περίπου 200 εργαζόμενους και έχει τριετή διάρκεια (1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022). Η ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση περιλαμβάνει ετήσιες αυξήσεις στους βασικούς μισθούς με το αντίστοιχο ποσό να προστίθεται στους μισθούς πρόσληψης. Προνοούνται επίσης αυξήσεις στις εισφορές στα Ταμεία Προνοίας και στα Ταμεία Ευημερίας.

Όπως δήλωσε ο Γ.Γ. της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ Χαράλαμπος Πρατσής, έγιναν τέσσερις συναντήσεις στο απευθείας στάδιο για την ανανέωση της Σύμβασης. «Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω των περιορισμών που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού τους τελευταίους μήνες, οι διαβουλεύσεις για την ανανέωση της Σύμβασης διεξήχθησαν σε πολύ καλό κλίμα αλληλοκατανόησης και σεβασμού», είπε.