Ανανεώσεις Συλλογικών Συμβάσεων σε δυο μεγάλες εταιρείες

388

Δύο Συλλογικές Συμβάσεις ανανεώθηκαν πρόσφατα και αφορούν τους εργαζόμενους στις εταιρείες «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ» και «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ» στη Λευκωσία και «LCA DOMIKI».

Συγκεκριμένα, οι Συντεχνίες ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ και οι εταιρείες «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ» και «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ» υπέγραψαν την ανανέωση της Σύμβασης που αφορά 100 εργατοϋπαλλήλους. Η ανανεωμένη Σύμβαση θα ισχύει για 2.5 χρόνια (1/7/2019-31/12/2021) και προνοεί την επαναλειτουργία του θεσμού του Ταμείου Προνοίας.

Επίσης, ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση μεταξύ της «LCA DOMIKI» και των Συντεχνιών ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ και των αντίστοιχων της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ. Η Σύμβαση είναι διετής (1/1/2020-31/12/2021) και αφορά 25 εργαζόμενους. Η ανανεωμένη Σύμβαση προνοεί την επιστροφή μισθών και ωφελημάτων και αύξηση του ποσοστού εισφοράς στο Ταμείο Ευημερίας. Τα πιο πάνω κοστολογούνται στο ύψος του 3.75%.

Όπως δήλωσε στο «Ε.Β.» ο Γ.Γ. της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ Χαράλαμπος Πρατσής, “παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία, εντούτοις το Συνδικαλιστικό Κίνημα πέτυχε την ανανέωση των Συμβάσεων προς όφελος των εργαζομένων στις εν λόγω εταιρείες.”