Αντίστροφη μέτρηση για εφαρμογή των Κλαδικών Συμβάσεων Μεταλλουργών-Ηλεκτρολόγων

563

Κοινή προσπάθεια για εφαρμογή των όρων των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων για τους εργαζόμενους στους Κλάδους  Μεταλλουργών και Ηλεκτρολόγων γίνεται αυτό το διάστημα. Όπως ανέφερε στο «Ε.Β.» ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών της ΠΕΟ Μιχάλης Παπανικολάου, έχουν σταλεί σχετικές επιστολές στους εργοδοτικούς συνδέσμους και στην ΟΕΒ ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει και η επικαιροποίηση των Συμβάσεων με τα δεδομένα που συμφωνήθηκαν από το 2012 και προσαρμόστηκαν στο 2022.

Ήδη για την ενημέρωση των εργαζομένων πραγματοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις από τις Συντεχνίες στη Λευκωσία και Λεμεσό και θα ακολουθήσουν και στις άλλες επαρχίες.

«Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των Συλλογικών Συμβάσεων και ιδιαίτερα των παραβιάσεων που παρατηρούνται στους επικαιροποιημένους μισθούς πρόσληψης των εργαζομένων. Επίσης θα γίνει προσπάθεια για ικανοποίηση των αιτημάτων που θα υποβληθούν προς τους εργοδοτικούς συνδέσμους, με στόχο την ανανέωση της Συλλογικών Συμβάσεων», ανέφερε ο Μ. Παπανικολάου. Η Συντεχνία των Οικοδόμων, Μηχανοτεχνιτών της ΠΕΟ καλεί όλους τους εργαζόμενους στους πιο πάνω κλάδους να συμμετέχουν δραστήρια σε αυτή την διαδικασία και να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στις Συντεχνίες τους γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων απασχόλησής τους. «ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που περνούμε, η αποφασιστική συμμετοχή των εργαζομένων κρίνεται απαραίτητη», τόνισε ο Γ.Γ. της Συντεχνίας.