Απάντηση ΠΕΟ στο κατευθυνόμενο δημοσίευμα της «Αλήθειας»

350

Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθειας» σκόπιμα, επιλεκτικά και κατευθυνόμενα επιχειρεί να μετατοπιστεί η ουσία των ζητημάτων που όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θέτουν για τον κατώτατο μισθό και να υπονομεύσει την απήχηση που έχουν οι θέσεις της ΠΕΟ ανάμεσα στους εργαζόμενους, τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΕΟ σχολιάζοντας υποβολιμιαίο δημοσίευμα της εν λόγω εφημερίδας στο οποίο παρουσιάζεται συλλογική σύμβαση με μισθό πιο κάτω από τον κατώτατο που αποφασίστηκε προ ημερών.

Στο δημοσίευμα εντέχνως συγκρίνοντας ανόμοια πράγματα, με προφανή στόχο, γίνεται αναφορά σε σύμβαση που συνομολογήθηκε όταν δεν υπήρχε γενικός κατώτατος μισθός, εξηγεί η ΠΕΟ σημειώνοντας ότι στο δημοσίετυμα αποσιωπάται σκόπιμα ότι σε αυτή περιλαμβάνεται πλαίσιο δικαιωμάτων όπως 13ος μισθός, ΑΤΑ, υπερωριακή αποζημίωση, πληρωμένες αργίες, πληρωμένη άδεια ασθενείας και πληρωμένη άδεια μητρότητας. Στοιχεία που είναι σημαντικά για το επίπεδο των όρων απασχόλησης ενός εργαζομένου και τα οποία στην συζήτηση για τον κατώτατο μισθό η ΠΕΟ απαίτησε να είναι μέρος της ρύθμισης του κατώτατου μισθού, κάτι το οποίο δεν αποδέχτηκε η κυβέρνηση.

“Αν νομίζουν ότι επιτιθέμενοι στην ΠΕΟ απαντούν στην αγανάκτηση και την αντίδραση των εργαζομένων για τον τρόπο που η κυβέρνηση ενέργησε ας συνεχίσουν…”, καταλήγει η ΠΕΟ απαντώντας στο δημοσίευμα που επανλαμβάνει τη θέση του ΔΗΣΥ και του Προεδρικού χωρίς ωστόσο να σχολιάζει τις βασικές πρόνοιες του διατάγματος που στην ουσία οδηγεί σε περαιτέρω απορρύθμιση τις εργασιακές σχέσεις.