Απεργία εργαζομένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)

274

Εδώ και μήνες το προσωπικό του ΟΑΥ και οι οικογένειες του παραμένουν σε αβεβαιότητα και είναι ανασφάλιστοι σε σχέση με την κάλυψη της Ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Σήμερα προχώρησαν σε απεργία.