Απεργία στην εταιρεία EL&D CHRISTOU

170

Απεργία πραγματοποιείται από το πρωί στην εργοληπτική εταιρεία EL&D CHRISTOU. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα ωφελήματα τους όπως αυτά απορρέουν από την συλλογική σύμβαση. Η εταιρεία που έχει εργοτάξια σε διάφορες επαρχίες, αρνείται να εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση.

Η ΠΕΟ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων.