Αποδέσμευση των Συντεχνιών από τη Σύμβαση για τη Γεωργία-Κτηνοτροφία

297

Οι Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και οι αντίστοιχες της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ με επιστολή τους προς τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας και τον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας ενημερώνουν ότι αποσύρουν τις υπογραφές τους από την 31η Δεκεμβρίου 2021 από τη Συλλογική Σύμβαση στη Γεωργία/Κτηνοτροφία για τα έτη 2021-2022 σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για όσα αναφέρονται στην επιστολή που απέστειλαν τον περασμένο Ιούλιο.

Οι Συντεχνίες απέστειλαν ήδη δύο επιστολές, στις 13 Ιουλίου και στις 29 Σεπτεμβρίου, οι οποίες έμειναν αναπάντητες. Η άρνηση λοιπόν των αρμόδιων Τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας για συνεργασία και εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν δεν αφήνουν άλλη επιλογή στις Συντεχνίες από την αποδέσμευσή τους από τη Σύμβαση στο τέλος του χρόνου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Συντεχνίες είχαν προειδοποιήσει όταν συμφωνήθηκε η ανανέωση της Σύμβασης για τη Γεωργία – Κτηνοτροφία πως σε περίπτωση που δεν υλοποιούνταν οι δεσμεύσεις για όσα αναφέρονται στην επιστολή τους τον Ιούλιο του 2021, θα απέσυραν την υπογραφή τους. Επίσης οι Συντεχνίες τονίζουν πως δεν αποδέχονται να δίνει το Υπουργείο Εργασίας άδειες εργασίας με αυτούς τους όρους και μισθοδοσία αφού αρνείται τον έλεγχο για την εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα, οι Συντεχνίες ζητούν:

  • -Να λειτουργήσει η Συμβουλευτική Επιτροπή για την παραχώρηση αδειών εργασίας.

-Παραχώρηση αδειών εργασίας πρέπει να δίνεται όταν υπάρχει υπογραμμένα η Σύμβαση που έχουν συμφωνήσει οι Συντεχνίες με τις Αγροτικές Οργανώσεις.

-Όταν εγκρίνονται οι άδειες πρέπει να δίνεται στις Συντεχνίες πληροφόρηση για τον αριθμό αδειών εργασίας και σε ποιους παραχωρούνται.

-Να λειτουργήσουν κοινά κλιμάκια επιθεωρήσεων με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, των Συντεχνιών και των Αγροτικών Οργανώσεων για να ελέγχουν τη διαμονή και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

-Στους εργαζόμενους μαζί με το συμβόλαιο εργασία να τους δίνεται γραπτώς και η διαδικασία υποβολής τυχόν παραπόνων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

-Να καθοριστούν επιπτώσεις των εργοδοτών που θα παραβιάζουν τις συμφωνίες, με τις οποίες δεσμεύονται για να τους δοθούν άδειες εργασίας εργαζομένων από τρίτες χώρες.