Από πτώση στις οικοδομές τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

336

Τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο σημειώνονται στον κλάδο των κατασκευών και οφείλονται σε πτώση από ύψος, κατέδειξε έρευνα της Ερευνητικής Ομάδας του Κέντρου Αριστείας CERIDES, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, που παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη.

Η έρευνα αφορά τα εργατικά ατυχήματα που έγιναν στην Κύπρο από το 1999 μέχρι το 2020. Στόχος της, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η “αξιοποίηση των ευρημάτων της” στον μέγιστο βαθμό, “ώστε να διερευνήσουμε τις γνώσεις μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους συνδυαστικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε εργατικό ατύχημα, αναθεωρώντας ταυτόχρονα την πολιτική και τις δράσεις μας ως χώρα”.

Μέσα από τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνονται οι θέσεις της ΠΕΟ για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που εξέτασε 28.000 ατυχήματα, δείχνουν ότι εργατικά ατυχήματα σημειώνονται κατά 22.65% στη μεταποίηση, κατά 20.5% στις κατασκευές, 18,52% σε δραστηριότητες υπηρεσιών παρχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης, 12,6% σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο και 2,13% σε γεωργία, δασοκομία και αλιεία. Ωστόσο, οι πιθανότητες το εργατικό ατύχημα να καταστεί θανατηφόρο αυξάνονται κατακόρυφα στον τομέα των κατασκευών, με 38,36%, ενώ η μεταποίηση ακολουθεί με 18,37%.

Ενώ λοιπόν οι εργασίες σε εργοτάξια, λατομεία, ορυχεία αντιστοιχούν στο 22% του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων, οφείλονται για το 40% των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Επιπλέον, αναλύοντας τις αιτίες των ατυχημάτων, η έρευνα κατέδειξε ότι το 33% αυτών οφείλεται σε πτώση. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι όλα τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα με αιτία την πτώση από ύψος αφορούσαν άντρες.

Άλλο αξιοπρόσεκτο εύρημα της έρευνας ήταν ότι 1 στα 14 εργατικά ατυχήματα και 1 στα 8 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα λαμβάνει χώρα Σάββατο.

Το 45% των ατυχημάτων στις Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης αφορούσαν άτομα 18-19 ετών. Αντίστοιχα, στον τομέα των Κατασκευών, το 50% των ατυχημάτων αφορούσαν άτομα 65 ετών και άνω.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, σε σχέση με το σύνολο των ατυχημάτων, έχει η ηλικιακή ομάδα των 63-76 χρονών, με πιο ψηλή πιθανότητα να συμβεί θανατηφόρο ατύχημα την ηλικία των 74 χρονών και ακολουθεί η ηλικία των 76 χρονών.

Στα θανατηφόρα ατυχήματα, το 25% των ατόμων ηλικίας 20-24 ετών προέρχονταν από τη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, ενώ το 40% από τις κατασκευές.

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των εργατικών ατυχημάτων αφορούσε άντρες. Το ποσοστό στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανεβαίνει στο 96%.

Σημειώνεται ότι ένας στους τέσσερις άντρες με εργατικό ατύχημα και ένας στους τρεις άντρες με θανατηφόρο εργατικό ατύχημα προέρχονται από τον κατασκευαστικό τομέα.

Οι γυναίκες έχουν ψηλότερα ποσοστά εργατικών ατυχημάτων στους τομείς των «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», συγκριτικά με τους άντρες.

Επιπλέον, 43% των θανατηφόρων ατυχημάτων είναι αλλοδαποί εντός και εκτός ΕΕ, με αυξημένη την πιθανότητα στους αλλοδαπούς που προέρχονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, 21,3% όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων συμβαίνει σε Κύπριους πολίτες (56,5%), εντούτοις η πιθανότητα να συμβεί θανατηφόρο ατύχημα σε Κύπριο είναι μειωμένη (0,4% όλων των ατυχημάτων σε Κύπριους είναι θανατηφόρα).

Ο καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, του κέντρου CERIDES, απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι τα ατυχήματα αποτελούν συνέπεια συνδυαστικών παραγόντων και συνήθως εκεί που σημειώνονται δεν υπάρχει γραπτή εκτίμηση κινδύνου, δεν προηγήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων, δεν υπάρχει πολιτική ασφάλειας και υγείας και δεν συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη λήψη αποφάσεων για την ασφάλεια και την υγεία.

Οι επισημάνσεις του κ. Μπούστρα επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τα όσα καταγγέλλει τα τελευταία χρόνια η ΠΕΟ και καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων που να προστατεύουν τους εργαζόμενους.