Αυξήθηκε κατά 23,3% ο αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων

550

Αύξηση 6.119 προσώπων ή 23,3% παρουσίασε αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον περσινό Ιανουάριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, λόγω κυρίως της αύξησης του αριθμού των ανέργων στους τομείς του εμπορίου.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων (πραγματικά στοιχεία) στο τέλος Ιανουαρίου 2021, έφτασε τα 32.333 πρόσωπα, σε σύγκριση με 26.214 τον Ιανουάριο του 2020. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε μείωση κατά 1.049 πρόσωπα.

Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2021 μειώθηκε στα 29.579 πρόσωπα, σε σύγκριση με 30.328 τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020, σημειώθηκε στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων αύξηση 6.119 προσώπων ή 23,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.833), των κατασκευών (αύξηση 901), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 724), της μεταποίησης (αύξηση 620), της εκπαίδευσης (αύξηση 554) και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (αύξηση 1.049).

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων είναι στις ηλικίες 30-39 (8.779 πρόσωπα) και ακολουθούν οι ηλικίες 40-49 (6.753) και 50-59 (6.567).

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική.

Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.