Αύξηση ανεργίας δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat

336

Αυξήθηκαν κατά χίλιοι οι άνεργοι τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο λόγω της εποχικότητας στον τουριστικό τομέα

Αύξηση της ανεργίας σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, Δεκέμβριο του 2019 σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, τον Δεκέμβριο του 2019 είχαμε 25,285 εγγεγραμμένους άνεργους σε σχέση με 24,495 τον Νοέμβριο του 2019 και 16,544 τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία ανά οικονομική δραστηριότητα φαίνεται ότι η αύξηση της ανεργίας το μήνα Δεκέμβριο προέρχεται κυρίως από τις Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης. Το Νοέμβριο του 2019 οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στο τομέα Υπηρεσιών Καταλύματος και Εστίασης ανέρχονταν στους 8.292 ενώ τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 1000, φτάνοντας στους 9.290.

Μεγάλο πρόβλημα η εποχικότητα στον τουριστικό τομέα

Το θέμα της εποχικότητας στους κλάδους που αφορούν τον τουρισμό συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα. Ειδικότερα στις περιοχές που οι οικονομικές δραστηριότητες στηρίζονται κυρίως στον τουρισμό π.χ. ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, το πρόβλημα της εποχικότητας είναι μεγάλο αφού οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και σε χώρους εστίασης αναγκάζονται να περάσουν στην ανεργία με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου και να παραμένουν αδρανείς μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό.

Αύξηση ανεργίας και σε σύγκριση με το 2018 δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ, στην Κύπρο η ανεργία αυξήθηκε στο 7,7% (6,9% για τους άνδρες και 9,1% στις γυναίκες) ή 35 000 άτομα το Νοέμβριο του 2019, από 7,3% και 33 000 άτομα τον Οκτώβριο του 2019 και επίσης 7,5% το Νοέμβριο του 2018.

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19) ήταν 7,5% το Νοέμβριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019 και μειωμένο από 7,9% το Νοέμβριο του 2018, παραμένοντας το χαμηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από τον Ιούλιο του 2008, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πριν μερικές μέρες από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 6,3% το Νοέμβριο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019 και μειωμένο από 6,6% το Νοέμβριο του 2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς καταγραφής της ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Αναλυτικά, η Eurostat εκτιμά ότι 15,582 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,315 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 34 000 στην ΕΕ28 και μειώθηκε κατά 10 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 768.000 στην ΕΕ28 και κατά 624.000 στη ζώνη του ευρώ.

Αύξηση των ανέργων στην Κύπρο και άλλες πέντε χώρες

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Νοέμβριο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,2%), τη Γερμανία (3,1%) και την Πολωνία (3,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (16,8% το Σεπτέμβριο του 2019) και στην Ισπανία (14,1%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 20 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία, ενώ αυξήθηκε στο Λουξεμβούργο (από 5,4% σε 5,5%), στη Σλοβενία ​​(από 4,4% σε 4,6%), στην Τσεχία (από 2,0% σε 2,0%) την Κύπρο (7,5% έως 7,7%), τη Σουηδία (από 6,5% σε 6,9%) και τη Λιθουανία (από 5,8% σε 6,4%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 18,8% σε 16,8% μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2019), τη Βουλγαρία (από 4,8% σε 3,7%), την Εσθονία (από 5,3% σε 4,2% μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Οκτωβρίου 2019) και την Κροατία από (7,5% έως 6,5%). Τον Νοέμβριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,5%, μειωμένο από 3,6% τον Οκτώβριο του 2019 και από 3,7% το Νοέμβριο του 2018.

3,2 εκατομμύρια νέοι χωρίς εργασία

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Νοέμβριο του 2019, 3,222 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,258 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 111 000 στην ΕΕ28 και κατά 89 000 στη ζώνη του ευρώ. Το Νοέμβριο του 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,3% στην ΕΕ28 και 15,6% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 14,8% και 16,3% αντίστοιχα το Νοέμβριο του 2018. Το Νοέμβριο του 2019 τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (5,2%) τη Γερμανία (5,9%) και τη Βουλγαρία (7,0%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (32,5% το τρίτο τρίμηνο του 2019), την Ισπανία (32,1%) και την Ιταλία (28,6%).