Διάλογο και κοινά αποδεκτές λύσεις ζητούν από τον Υπ. Οικονομικών ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ

374

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη απέστειλαν οι Συντεχνίες ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την εγκύκλιο αναστολής πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένου και των Αρχών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ωρομίσθιου προσωπικού και απαγορεύεται  η  δημιουργία πρόσθετων θέσεων καθώς και νέες προσλήψεις εργοδοτουμένωv ορισμένου χρόνου και εποχιακών ωρομισθίων.

«Όπως  καλά  γνωρίζεται  από  το  2011  επιβλήθηκε  νομικά   ρυθμισμένη απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά  τρόπο  που  οι  Οργανισμοί  και  οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, αφού πλήρωση κενών θέσεων γίνονταν με αυστηρό  έλεγχο  και  έγκριση  από  το  δικό  σας Υπουργείο, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οπότε η δυνατότητα άσκησης αυστηρού ελέγχου θέσεων αντικειμενικά υπήρχε», σημειώνουν στην επιστολή τους οι Συντεχνίες.

Όπως τονίζουν οι ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και ΟΗΟ ΣΕΚ, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία αναφέρεται μόνο σε υπαλλήλους, «δυστυχώς και παρά τη διαφωνία μας», με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριελήφθησαν σε ανάλογη διεργασία και οι ωρομίσθιοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στην απρόσκοπτη στελέχωση ουσιωδών υπηρεσιών, της πρώτης γραμμής σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, αναφέρεται, ήταν να παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση αναγκών δημιουργώντας προβλήματα λειτουργικότητας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι ανάγκες για περιορισμένο αριθμό ωρομίσθιων τεχνητών για τις υδατοπρομήθειες Λευκωσίας και Λεμεσού που η εξέταση και έγκριση τους, εκκρεμεί για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, υποδεικνύουν οι Συντεχνίες προσθέτοντας ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνταν οδηγεί στο να δίδονται εγκρίσεις για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ή/και εποχικών ωρομισθίων με ότι, αρνητικό, τούτο συνεπάγεται. Πρόσθετα οι Οργανισμοί για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες προχωρούσαν σε αγορά υπηρεσιών γεγονός που πυροδοτούσε τη δικαιολογημένη αντίδραση των εργαζομένων αφού προωθείτο η αποξένωση υπηρεσιών και η απορρύθμιση της εργασίας.

«Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες που περνά ο τόπος όμως οφείλουμε  να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών, χωρίς εξέταση των  δεδομένων  της κάθε περίπτωσης χωριστά, θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ενδεχομένως και να δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος, να αποστερεί έσοδα ή/και να συνεπάγεται διενέργεια ψηλότερης δαπάνης που υπό άλλες περιστάσεις θα αποφεύγετο», τονίζεται στην επιστολή ενώ οι Συντεχνίες προσθέτουν ακόμη ότι οι μεγάλοι Ημικρατικοί Οργανισμοί οι οποίοι διαθέτουν οικονομική ανεξαρτησία και οι όποιοι έχουν δρομολογήσει ή/και υλοποιούν αναπτύξεις, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και να τους δοθεί η δυνατότητα ορθολογιστικής στελέχωσης προκειμένου να υλοποιήσουν τους προγραμματισμούς τους, οι οποίοι σίγουρα θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας και θα αποβούν επωφελής για τον τόπο.

Με βάση τα πιο πάνω οι Συντεχνίες θεωρούν αναγκαίο όπως υιοθετηθούν ή/και διευκρινιστούν τα πιο κάτω:

  1. Αναγκαίες εξαιρέσεις για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2020 θα πρέπει να εξετάζονται, άμεσα, από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση την αναγκαιότητα και την τεκμηρίωση της κάθε περίπτωσης, ξεχωριστά.
  2. Τα θέματα των ωρομισθίων που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα ουσιωδών υπηρεσιών να αποσυνδεθούν από την όλη διαδικασία και να τυγχάνουν, άμεσης, ειδικής εξέτασης και έγκρισης από το Υπουργείο Οικονομικών ή/και τα οικεία Υπουργεία δεδομένης της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν. Θέματα  που βρίσκονται ενώπιων του Υπουργείου εδώ και καιρό θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα.
  3. Ξεκάθαρη τοποθέτηση και καθοδήγηση των Οργανισμών για  αποφυγή  κάλυψης των κενών στελέχωσης με αγορά υπηρεσιών, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί με την αποξένωση των υπηρεσιών και την συμβολή στην απορρύθμιση της εργασίας.
  4. Διασαφήνιση ότι αιτιολογημένα αιτήματα στελέχωσης που βρίσκονται ή/και θα σταλούν ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών και διασυνδέονται με τον προϋπολογισμό του 2021, θα συνεχίσουν να εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως άλλωστε είναι και η καθορισμένη διεργασία σύνταξης και προώθησης των ετήσιων προ ϋπολογισμώ ν.

«Επειδή για την πιο πάνω απόφαση δεν έγινε ο αναγκαίος διάλογος και επειδή τα πιο πάνω θέματα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούμε ότι ο καθορισμός μεταξύ μας συνάντησης είναι επιβεβλημένος προκειμένου να διασαφηνιστούν τα θέματα και να δρομολογηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που θα διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Οργανισμών και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να είναι αποδεκτό», διαμηνύουν παράλληλα οι Συντεχνίες σημειώνοντας παράλληλα ότι άλλωστε, με αφορμή και την τρέχουσα υγειονομική κρίση, «καταδείχθηκε ότι η μεταξύ μας διαβούλευση και συνεργασία, δημιουργεί προϋποθέσεις για επωφελή αποτελέσματα  για τους εργαζομένους και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο».