ΔΟΕ: Περισσότεροι από ένας στους έξι άνεργους νέους λόγω COVID-19

340

Η τελευταία ανάλυση της ΔΟΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 στην αγορά εργασίας αποκαλύπτει την καταστροφική και δυσανάλογη επίδραση στους νέους εργαζόμενους και αναλύει τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δημιουργία ασφαλούς επιστροφής στο εργασιακό περιβάλλον.

Περισσότεροι από ένας στους έξι νέους έχουν σταματήσει να εργάζονται από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 ενώ εκείνοι που παραμένουν απασχολημένοι έχουν δει τις ώρες εργασίας τους να μειώνονται κατά 23%, λέει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Σύμφωνα με το Monitor ILO: COVID-19 και τον κόσμο της εργασίας «4η έκδοση» , η νεολαία επηρεάζεται δυσανάλογα από την πανδημία και η σημαντική και ταχεία αύξηση της ανεργίας των νέων που παρατηρείται από τον Φεβρουάριο επηρεάζει τις νέες γυναίκες περισσότερο από τους νέους άντρες.


Η πανδημία προκαλεί τριπλό σοκ στους νέους. Όχι μόνο καταστρέφει την απασχόλησή τους, αλλά επίσης διαταράσσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση και θέτει σημαντικά εμπόδια στον δρόμο εκείνων που επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να μετακινηθούν μεταξύ των θέσεων εργασίας.

«Η οικονομική κρίση COVID-19 πλήττει τους νέους – ειδικά τις γυναίκες – πιο σκληρά και γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα»

Στο 13,6%, το ποσοστό ανεργίας των νέων το 2019 ήταν ήδη υψηλότερο από ό, τι για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Υπήρχαν περίπου 267 εκατομμύρια νέοι που δεν εργάζονται, εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται (NEET) παγκοσμίως. Αυτές οι ηλικίες (15-24 ετών) που απασχολούνταν επίσης πιο πιθανό να είναι σε μορφές εργασίας που τους αφήνουν ευάλωτους όπως χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, άτυπη εργασία στον τομέα ή ως διακινούμενοι εργαζόμενοι.

«Η οικονομική κρίση COVID-19 πλήττει τους νέους – ειδικά τις γυναίκες – πιο σκληρά και γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Εάν δεν λάβουμε σημαντική και άμεση δράση για τη βελτίωση της κατάστασής τους, η κληρονομιά του ιού πιθανόν να είναι μαζί μας για δεκαετίες. Εάν το ταλέντο και η ενέργειά των νέων παρακάμπτονται από την έλλειψη ευκαιριών ή δεξιοτήτων, αυτό θα βλάψει όλα τα μελλοντικά μας συμβόλαια και θα καταστήσουν πολύ πιο δύσκολο να ξαναχτίσουμε μια καλύτερη, μετά τον COVID 19, οικονομία», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ, Guy Ryder.

Το Monitor ζητά επείγουσες, μεγάλης κλίμακας και στοχοθετημένες πολιτικές απαντήσεις για τη στήριξη των νέων, συμπεριλαμβανομένων ευρέων προγραμμάτων εγγυήσεων για την απασχόληση / κατάρτιση στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και προγράμματα έντασης απασχόλησης και εγγυήσεις σε οικονομίες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ο έλεγχος και ο εντοπισμός αποδίδουν

Η 4η έκδοση του Monitor εξετάζει επίσης μέτρα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την επιστροφή στην εργασία. Λέει ότι η αυστηρή δοκιμή και ο εντοπισμός (TT) των μολύνσεων COVID-19, «σχετίζεται στενά με τη μείωση της διαταραχής της αγοράς εργασίας… [και] σημαντικά μικρότερες κοινωνικές διαταραχές από τα μέτρα περιορισμού και κλειδώματος».

Σε χώρες με ισχυρές δοκιμές και ανίχνευση, η μέση πτώση των ωρών εργασίας μειώνεται κατά 50 τοις εκατό. Υπάρχουν τρεις λόγοι για αυτό: το TT μειώνει την εξάρτηση από αυστηρά μέτρα περιορισμού. προωθεί την εμπιστοσύνη του κοινού και έτσι ενθαρρύνει την κατανάλωση και υποστηρίζει την απασχόληση· και βοηθά στην ελαχιστοποίηση της λειτουργικής διαταραχής στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον, οι δοκιμές και η ανίχνευση μπορούν από μόνες τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ακόμη και αν είναι προσωρινές, οι οποίες μπορούν να στοχεύουν τη νεολαία και άλλες ομάδες προτεραιότητας.

Το Monitor υπογραμμίζει τη σημασία της διαχείρισης των ζητημάτων απορρήτου δεδομένων. Το κόστος είναι επίσης ένας παράγοντας, αλλά ο λόγος οφέλους / κόστους του TT είναι «εξαιρετικά ευνοϊκός».

«Η δημιουργία μιας ανάκαμψης πλούσιας σε απασχόληση που επίσης προάγει τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν ξανά το συντομότερο δυνατό, σε ασφαλείς συνθήκες», δήλωσε ο Ryder. «Οι δοκιμές και η ανίχνευση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος του πακέτου πολιτικής εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον φόβο, να μειώσουμε τον κίνδυνο και να κινηθούμε ξανά οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας».

Απώλεια ωρών εργασίας

Το Monitor ενημερώνει επίσης την εκτίμηση για τη μείωση των ωρών εργασίας το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Υπολογίζεται ότι 4,8 τοις εκατό των ωρών εργασίας χάθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 (ισοδύναμο με περίπου 135 εκατομμύρια πλήρεις θέσεις εργασίας χρόνου, υποθέτοντας μια 48ωρη εβδομάδα εργασίας). Αυτό αντιπροσωπεύει μια ελαφριά ανοδική αναθεώρηση περίπου 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από την τρίτη έκδοση του Monitor. Ο εκτιμώμενος αριθμός θέσεων εργασίας που χάθηκαν το 2ο τρίμηνο παραμένει αμετάβλητος στα 305 εκατομμύρια.

Από περιφερειακή σκοπιά, η Αμερική (13,1 τοις εκατό), και η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία (12,9 τοις εκατό) παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες σε ώρες εργασίας το δεύτερο τρίμηνο.

Τέσσερις πυλώνες


Το Monitor επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και επείγουσα λήψη μέτρων για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στη στρατηγική της ΔΟΕ για τέσσερις πυλώνες:

  1. τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης, 
  2. υποστήριξη επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και εισοδημάτων,  
  3. προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας,
  4. λύσεις βασισμένες στον κοινωνικό διάλογο.