Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

242

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) πραγματοποιεί από τις 24 μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου 2022 την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η εβδομάδα υλοποιείται πανευρωπαϊκά και στοχεύει στη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών, των εργοδοτουμένων και γενικότερα των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τους τρόπους διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Την έναρξη της Εβδομάδας στις 24 Οκτωβρίου σηματοδοτεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη, το θέμα της οποίας επικεντρώνεται στα κύρια ευρήματα έρευνας που έγινε από το Κέντρο Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και σκιαγραφεί την πορεία των εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο κατά τη χρονική περίοδο 1999 – 2020.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας, θα προωθηθούν, μεταξύ άλλων, και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2020-2022 που διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την καταπόνηση», οι οποίοι εστιάζουν σε μια ενιαία προσέγγιση σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων που προκαλούν Μυοσκελετικές Παθήσεις.

Η κήρυξη της λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας και της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας θα γίνει σε εκδήλωση στις 27.10.2022.

Η ΠΕΟ, η οποία δίνει πάντοτε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας συμμετέχει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, ενεργά στην εκστρατεία.