ΕΕ: Αυξήστε το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις

262

Ανατροπές στα εργασιακά φέρνουν οι νέοι κανονισμοί, οι οποίοι αναμένεται να εγκριθούν την ερχόμενη Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αφορούν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αναμένεται να δώσει το “πράσινο φως” στους νέους κανόνες της ΕΕ για τη φτώχεια των εργαζομένων, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων». Σημειώνεται επίσης ότι «σε μια οικονομική συγκυρία αύξησης των τιμών και αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές παραδόσεις των κρατών-μελών όσον αφορά τον καθορισμό των μισθών και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η οδηγία της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική». Η πιο σημαντική παράμετρος, η οποία επηρεάζει την Κύπρο, είναι η αναφορά ότι «στις χώρες όπου λιγότερο από το 80% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την αύξηση του ποσοστού αυτού». Σημειώνεται ότι στην Κύπρο το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κάτω από το 50%, κυρίως λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με βάση τους νέους κανόνες «οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί θα πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζομένους να ζουν αξιοπρεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν το κόστος ζωής και τα ευρύτερα επίπεδα αμοιβών». Σημειώνεται επίσης ότι «για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων νόμιμων κατώτατων μισθών, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να θεσπίσουν ένα “καλάθι αγαθών και υπηρεσιών” σε πραγματικές τιμές, ή να το καθορίσουν στο 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και στο 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού». Επισημαίνεται ότι με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο τρίμηνο οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ανήλθαν στα 2.019 ευρώ. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση εξέδωσε πρόσφατα διάταγμα καθορίζοντας τον κατώτατο μισθό στα 940 ευρώ και μάλιστα με εξαιρέσεις και υποσημειώσεις, δηλαδή πολύ πιο κάτω απ’ ό,τι προνοούν οι νέοι κανόνες της ΕΕ.

Από dialogos.com.cy