Εκδήλωση κατά της αγοράς υπηρεσιών διοργανώνει η ΠΕΟ για την Ημέρα της Γυναίκας

442

Εκδήλωση με θέμα «Η αγορά υπηρεσιών ως μέσο υποβάθμισης του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία» πραγματοποιεί η ΠΕΟ στις 8 Μαρτίου, 10.30-11.30 π.μ. στην Είσοδο της Λήδρας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται μέσα από τις διάφορες Συνθήκες της, τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΕΟ προσθέτοντας ωστόσο ότι ο αγώνας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαιότητα, ιδιαίτερα αφού τα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), κατατάσσουν την Κύπρο στην 21η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εξαιρετικά χαμηλή θέση, η οποία υποδηλώνει την αποτυχία της πολιτείας στον τομέα της προώθησης και διασφάλισης της ισότητας των δυο φύλων.

Είναι γεγονός ότι, σημειώνει η ΠΕΟ, τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει αρνητικά περισσότερο τις γυναίκες που βρίσκονται στην ανεργία, τις γυναίκες μονογονιούς και τις πολύτεκνες μητέρες, τις συνταξιούχες με χαμηλές συντάξεις και τις γυναίκες σε επισφαλή απασχόληση. Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και των εργαζόμενων σε διάφορες μορφές απασχόλησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα απορρύθμισης και ακραίας εργοδοτικής εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας και να ανήκουν συχνά στις πιο ευάλωτες ομάδες. Η ανισότητα αυτή, ενισχύεται έντονα με την επιβολή καταχρηστικών μορφών εργασίας όπως αυτή της αγοράς υπηρεσιών.

Η αγορά υπηρεσιών είναι μια μορφή απασχόλησης η οποία ενισχύει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αφού εφαρμόζεται σε επαγγέλματα στα οποία απασχολούνται κατά πλειοψηφία γυναίκες. Συγκεκριμένα, καταργεί την σχέση εργοδότη – εργαζόμενου, υποχρεώνει τον εργαζόμενο να πληρώνει σχεδόν διπλάσιες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓΕΣΥ, στερεί το δικαίωμα για επίδομα ανεργίας την περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη απασχόληση και κανένα άλλο εισόδημα, μειώνει την μελλοντική σύνταξη των εργαζομένων και στερεί το δικαίωμα σε άδεια απουσίας, μεταξύ άλλων.

“Το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται από την επιβολή της αγοράς υπηρεσιών ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι στερεί τη δυνατότητα στις γυναίκες για παραγωγική και αξιοπρεπή απασχόληση, κρατώντας τες συνειδητά μακριά από την εξουσία και από την πρόσβαση της σε θέσεις λήψεως αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό όλοι μας να κατανοήσουμε ότι η αγορά υπηρεσιών δεν είναι κάτι το φυσιολογικό ούτε το κοινωνικά κατασκευασμένο. Αντίθετα, είναι μια κυβερνητική πολιτική διαιώνισης της ανισότητας, των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας και η συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων πρέπει να παραμείνουν ανάμεσα στις προτεραιότητές της πολιτείας και να αποτελούν βασικούς στόχους για την ισότητα μεταξύ των φύλων. Προτεραιότητες οι οποίες να επιδιώκονται μέσω στοχευμένων εθνικών πολίτικων που να ενισχύουν την προσπάθεια για γρηγορότερη επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων”.

Στην εκδήλωση ομιλήτρια θα είναι η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από εκπαιδευτικούς των Μουσικών σχολείων.