Ενισχύεται ο νόμος περί Προστασίας των Μισθών

518
epa06170176 A customer buys Euros at a money exchange company in Peshawar, Pakistan, 29 August 2017. The Euro jumped against the US dollar on 29 August recording $ 1.2 for the first time in 18 months. EPA/ARSHAD ARBAB

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τροποιητικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ενισχύει τις πρόνοιες του περί Προστασίας των Μισθών νόμου, έπειτα από τη διαπίστωση παραβιάσεων της νομοθεσίας, ειδικότερα κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Αυτό ήταν και αίτημα της ΠΕΟ που τόνιζε την ανάγκη ενίσχυσης του συγκεκριμένου νόμου έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη προστασία των εργαζομένων απέναντι στην ασυδοσία συγκεκριμένων εργοδοτών που αξιοποιούν τα κενά της νομοθεσίας για να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η τροποποίηση της νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία, καθότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως το τελευταίο διάστημα με την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, παρατηρήθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επανειλημμένες παραβιάσεις των προνοιών της νομοθεσίας αυτής.

«Ως εκ των ανωτέρω, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικά το βασικό δικαίωμα του μισθού των εργαζομένων», αναφέρεται.

Ειδικότερα, το τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που προνοούν την υποχρέωση καταβολής του μισθού του εργοδοτουμένου σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του για σκοπούς διαφάνειας, τήρησης γραπτών στοιχείων και εύκολης τεκμηρίωσης εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου βάσει συλλογικής σύμβασης, η συχνότητα πληρωμής γίνεται σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο εργασίας, στις οποίες περιπτώσεις η πληρωμή μπορεί να γίνεται σε μετρητά ή με επιταγή, την εισαγωγή της υποχρέωσης όπως συμφωνείται γραπτώς μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών οποιαδήποτε αποκοπή μισθού εργαζομένου.

Επίσης ο τροποποιητικός νόμος προνοεί την υποχρέωση του εργοδότη για έκδοση και ενημέρωση του εργοδοτούμενου για μηνιαία/εβδομαδιαία κατάσταση μισθοδοσίας (payslip) και τη δυνατότητα καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο και για το οποίο αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή αμέλεια του.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, ενώ είχε συγκληθεί και Τεχνική Επιτροπή στο στάδιο της σύνταξης του κειμένου της νομοθεσίας, οπότε και εκφράστηκαν οι απόψεις και τοποθετήσεις των εταίρων.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 27.5.2022.