Επήλθε συμφωνία μεταξύ Συντεχνιών και εταιρείας λεωφορείων Λευκωσίας

443

Συμφωνία υπογράφηκε σήμερα μεταξύ των Συντεχνιών και τη νέα εταιρεία λεωφορείων στη Λευκωσία.

Το μνημόνιο συμφωνίας υπογράφηκε μεταξύ της NPΤ Nicosia Public Transport Services and Operations Limited και της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, Λιμενεργατών και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου – ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ) και της Ομοσπονδίας Μεταφορών, Πετρελαιοειδών και Γεωργίας (ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ) σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας.

Το μνημόνιο συμφωνίας περιλαμβάνει τα εξής:

Διαλείμματα οδηγών: Η Εταιρεία θα μεριμνήσει για την εξεύρεση τοποθεσιών με κατάλληλες συνθήκες υποδομής για να μπορούν οι οδηγοί να κάνουν το διάλλειμα τους όταν τελειώνουν τη διαδρομή τους.  Αυτές οι τοποθεσίες θα εγκριθούν από την εταιρεία. 

Ωράρια εργασίας και βάρδιες οδηγών: Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. Η Εταιρεία δεσμεύτηκε όπως αξιοποιήσει του δρομολογητές για να μπορέσει να διατηρήσει τους εργαζόμενους στο καθεστώς που εργάζονταν. Η Εταιρεία θα προσφέρει την επιλογή ανταλλαγής δελτίων μεταξύ οδηγών, εφόσον αυτή η αλλαγή δεν θα επηρεάσει το συνολικό πρόγραμμα και τους κανονισμούς και Νομοθεσία σχετικά με τις ώρες ανάπαυσης. Σε αυτά τα πλαίσια θα παρέχονται και τα διαλείμματα.

Ταμείο αδειών: Η Εταιρεία θα συνεχίσει τις συνεισφορές στο Ταμείο Αδειών. Επαναφορά του θέματος μόνοστα πλαίσια του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Ταμείο Προνοίας: Η Εταιρεία θα δώσει την επιλογή σε όλους τους εργαζόμενους να αποφασίσουν σε πιο εγγεγραμμένο Ταμείο Προνοίας θέλουν να εμβάζονται οι συνεισφορές τους από τις 05/07/2020. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Κάμερες: Δηλώθηκε πως δεν είναι πρόθεση της αναθέτουσας αρχής αλλά ούτε και της Εταιρείας το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (κάμερες) να καταγράφει τον οδηγό.  Οι Συντεχνίες δήλωσαν πωςσε καμία περίπτωση δεν συμφωνούν οποιαδήποτε κάμερα να καταγράφει τον οδηγό.  

Ραδιόφωνα: Επιτρέπεται η χρήση μικρών ραδιοφώνων από τους οδηγούς λεωφορείων. Η ένταση ήχου θα είναι σε λογικά χαμηλά επίπεδα.

Συμβόλαια Εργασίας: Οι νέοι εργαζόμενοι στην εταιρεία θα εμπίπτουν κάτω από την Συλλογική Σύμβαση και θα δεσμεύονται από αυτήν. 

Κερματοθήκες & Μικρό Ταμείο: Η Εταιρεία έχει ήδη αγοράσει κερματοθήκες οι οποίες θα τοποθετηθούν σε όλα τα λεωφορεία για χρήση από τον οδηγό. Η τοποθέτηση θα γίνειάμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αφού παραληφθούν. Όλοι οι οδηγοί θα λάβουν το ποσό των €50 ως μικρό ταμείο, μέχρι το τέλος Ιουλίου. 

Υποδομές: Η Εταιρεία δήλωσε ότι έχει ολοκληρωμένο πλάνο για ολική αλλαγή των υφιστάμενων υποδομών, και κατασκευή καινούργιων για όλους τους εργαζόμενους της, με τη σύμφωνη γνώμη και της Αναθέτουσας Αρχής. Μέχρι την ολοκλήρωση τους, θα γίνουν άμεσα ρυθμίσεις ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε μίνιμουμ βασικές υποδομές στα αμαξοστάσια, σταθμούς, στα γραφεία της Εταιρείας και όπου αλλού θα υπάρχουν εργαζόμενοι της. 

Καθήκοντα Εργασίας: Έχουν δοθεί καθήκοντα και καθορίστηκαν οι προϊστάμενοι στους εργαζόμενους. Θα συνεχιστούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για μικρό αριθμό εργαζομένων στους οποίους δόθηκαν διαφορετικά καθήκοντα, χωρίς συμφωνία.

Τηλεματική: Έγινε συμφωνία και υπογράφηκε.

Ισχύουσα ερμηνεία συμφωνίας: Σε περίπτωση ερμηνείας θα χρησιμοποιείται η ελληνική εκδοχή του κειμένου.

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν για προβλήματα που συζητήθηκαν και δεν επήλθε συμφωνία. Αυτά πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω είναι: Έγκριση όλων  των αδειών ανάπαυσης, ελεγκτές, ετοιμασία μισθοδοσίας από την εταιρεία, προβλήματα σε λεωφορεία και άλλα που δεν αφορούν όλους τους εργαζόμενους για τα οποία αναμένεται σύντομα η ρύθμιση τους.