Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ για παραβιάσεις από ΝΡΤ

349

Οι καταγγελίες της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ σχετικά με τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την εταιρεία μεταφορών Λευκωσίας NPT επιβεβαιώνονται και από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο με επιστολές του προς τον Γ.Γ. της Συντεχνίας επισημαίνει ότι εντοπίστηκαν παραβιάσεις των Νόμων για τον έλεγχο των ωρών οδήγησης και οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) απέστειλε στην εταιρεία σχετική επιστολή καλώντας την σε συμμόρφωση.

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας η διαδικασία επιθεώρησης για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων και την καταγραφή των παραβάσεων, το Τμήμα κάλεσε στις 25 Σεπτεμβρίου την εταιρεία να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Επίσης, η εταιρεία έχει ενταχθεί στο Σύστημα Επιθεωρήσεων του ΤΕΕ, στο οποίο εντάσσονται οι επιχειρήσεις με βάση την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης. Το σύστημα καθορίζει και τη συχνότητα επιθεωρήσεων.
Σημειώνεται ότι η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ απέστειλε δελτίο κίνησης για να καταδείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης, στο οποίο σύμφωνα με το ΤΕΕ καταγράφεται πολύ σοβαρή παραβίαση του διαλείμματος. «Η παραβίαση αυτή φαίνεται να οφείλεται σε συνδυασμό ενεργειών/αιτιών, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση ή/και σύμπτυξη τού εν λόγω δρομολογίου με μέρος άλλων δρομολογίων της ίδιας διαδρομής, όπως φαίνεται και σε δελτία που είχαν παραληφθεί από το ΤΕΕ παλαιότερα», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εργασίας.

Έτσι το ΤΕΕ θα αναλάβει ενέργειες για «σκοπούς επιβολής της συμμόρφωσης στην εν λόγω εταιρεία». Παράλληλα το ΤΕΕ θα ενημερώσει το Υπουργείο Μεταφορών και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους στα δρομολόγια, σύμφωνα και με τη σύμβαση που ανέλαβε η εταιρεία.