Εργοδότες αρνούνται να προγραμματίσουν τις εξετάσεις για τους εργοδοτούμενους τους, καταγγέλει η ΠΕΟ

389

Η ΠΕΟ με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου καταγγέλλει ότι υπάρχουν εργοδότες που εμπίπτουν στις επιχειρήσεις οι οποίες με βάση το διάταγμα πρέπει οι εργαζόμενοι τους να υποβληθούν σε έλεγχο, που αρνούνται να προχωρήσουν στον προγραμματισμό της εξέτασης των εργοδοτουμένων τους.

Καλεί παράλληλα το Υπουργείο να διασαφηνίσει άμεσα ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη να οργανώσει την εξέταση του προσωπικού του όπως και να καλύψει το κόστος της εξέτασης και εισηγείται όπως οριστεί χρονικό πλαίσιο  διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτει στο διάταγμα.

Το περιεχόμενο της επιστολής της ΠΕΟ η οποία αποστάλθηκε σήμερα 22 Απριλίου 2020 στον Υπουργό Υγείας:

«Μια από τις αποφάσεις που λάβατε στα πλαίσια των μέτρων για τον κορωνοϊό είναι η υποχρεωτική δειγματοληψία σε εργαζόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας, εταιρειών λιανικού εμπορίου τροφίμων κα ποτών και οίκων ευγηρίας. 

Σημειώνοντας ότι θεωρούμε ορθή και επιβεβλημένη αυτή σας την απόφαση θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας κάποια προβλήματα που εντοπίσαμε.

Υπάρχουν εργοδότες που εμπίπτουν στις επιχειρήσεις που με βάση το διάταγμα πρέπει οι εργαζόμενοι τους να υποβληθούν σε έλεγχο, που αρνούνται να προχωρήσουν στον προγραμματισμό της εξέτασης των εργοδοτουμένων τους. Επίσης σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αρνούνται να προβούν σε διευθέτηση των εξετάσεων, με το επιχείρημα ότι ολοκληρώθηκε ο αριθμός των 20000 εξετάσεων, των οποίων το κόστος καλύπτεται από το κράτος, προφανώς γιατί κάποιοι εργοδότες δεν θέλουν να επωμιστούν το κόστος των εξετάσεων.

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω παρακαλούμε όπως το Υπουργείο άμεσα διασαφηνίσει ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη να οργανώσει την εξέταση του προσωπικού του όπως και να καλύψει το κόστος της εξέτασης.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερου ελέγχου ότι  συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις με το διάταγμα, εισηγούμαστε όπως οριστεί χρονικό πλαίσιο  διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτει στο διάταγμα.»