Η γλώσσα είναι μέσο ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία

436

«Η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες δεν είναι απλώς ένα μέσο για να ενσωματωθούν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας αλλά ένα μέσο για να ενσωματωθούν πιο γρήγορα στην ίδια την κοινωνία. Αφορά την κατανόηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους, τη δυνατότητα τους να διεκδικήσουν δικαιώματα και να έρθουν σε επαφή με τις αρχές και τους θεσμούς. Αφορά βέβαια και με τη δυνατότητα τους να προσεγγίζουν πολιτισμικά την κοινωνία μας και να ενσωματωθούν.»
Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο ΓΓ της ΠΕΟ και πρόεδρος του ΙΝΕΚ στη διάσκεψη Τύπου που πραγματοποίησε το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ για παρουσίαση του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ενήλικες)». Η διάσκεψη έγινε στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Πετρίδη.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕΚ Παύλος Καλοσυνάτος παρουσίασε τις σημαντικότερες πτυχές του προγράμματος:

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ενήλικες)». 
Υπεύθυνη Αρχή για το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης στην Κύπρο είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι της οποίας βρίσκονται μαζί μας, καθώς επίσης βέβαια και ο αρμόδιος Υπουργός των Εσωτερικών κ. Κώστας Πετρίδης.
Το έργο αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ). Τα μαθήματα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης της επικοινωνιακής ικανότητας των ΥΤΧ μέσα από την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με έμφαση στην απλή προφορική και γραπτή επικοινωνία, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία και προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους.
Με άλλα λόγια, οι δικαιούχοι αναμένεται με την ολοκλήρωση του έργου να αποκτήσουν ικανότητες στην ελληνική γλώσσα που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτηση εργασίας, στη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διαβίωσης τους, στην ευχέρεια επικοινωνίας με τις αρχές και οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις οποίες συνδιαλέγονται και γενικά στη συναναστροφή με τους συναδέλφους τους στο χώρο εργασίας ή με άλλους ανθρώπους στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Στην ομάδα στόχου των Υπηκόων Τρίτων Χωρών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνονται: α) πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, β) πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, γ) πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία και δ) πρόσωπα που ζουν και/ή εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο. 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Συνολικά θα συμμετέχουν 470 άτομα σε όλη την Κύπρο (αστικές και αγροτικές περιοχές). Θα προσφέρονται μαθήματα και στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου. 
Στους δικαιούχους θα προσφερθούν επίσης δωρεάν το εκπαιδευτικό υλικό και γραφική ύλη, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή εκδρομές σε διάφορα μέρη της Κύπρου.
Οι φορείς υλοποίησης του έργου έχουν τη δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων σε 4 επίπεδα διδασκαλίας με ελάχιστη διάρκεια 100 διδακτικές ώρες: 1. Α1 (διάρκειας 100 διδακτικών ωρών), στο οποίο θα εντάσσονται άτομα με μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής. 2. Α2 (διάρκειας 120 διδακτικών ωρών), στο οποίο θα εντάσσονται όσοι έχουν τις γνώσεις του επιπέδου Α1 (ή έχουν ολοκληρώσει το Α1). 3. Α2+ (διάρκειας 100 διδακτικών ωρών), το οποίο θα λειτουργεί προπαρασκευαστικά για το επόμενο επίπεδο. 4. Β1 (διάρκειας 150 διδακτικών ωρών), το οποίο θα προσφέρεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τα προηγούμενα επίπεδα και/ή σε άτομα με αρκετές γνώσεις ελληνικής, ενδεχομένως σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα στο παρελθόν.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τα μαθήματα θα διδάσκονται από περίπου 30 προσοντούχους εκπαιδευτικούς, που οι συνεργαζόμενοι φορείς βρίσκονται αυτές τις μέρες στη διαδικασία επιλογής τους. 
Το γεγονός ότι η ομάδα στόχου συντίθεται από ενήλικες με διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές παραδόσεις, επιβάλλει οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν προσαρμοσμένες διδακτικές ικανότητες. Γι’ αυτό το λόγο θα προσφερθεί σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 18-20 διδακτικών ωρών. Οι δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης θα επικεντρωθούν στα πιο κάτω θέματα: α) διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, β) διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως ξένης, γ) σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος ελληνικής γλώσσας, δ) προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών, ε) διδασκαλία γραμματικής, ζ) σύγκριση της κοινής ελληνικής με την κυπριακή (στην καθημερινή της χρήση) και η) φωνολογία και διδασκαλία του φωνολογικού συστήματος

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ανάληψη υλοποίησης αυτού του έργου πρώτα και κύρια επειδή συμφωνούν με τους στόχους τους. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης και βελτίωσης των συνθηκών και όρων κοινωνικοποίησης αυτών των ανθρώπων που διάφοροι λόγοι τους έφεραν στο νησί μας και ζουν και εργάζονται ανάμεσα μας. Αυτή την περίοδο που αναζητούμε δικαιούχους για να συμμετέχουν στα μαθήματα, διαπιστώσαμε το μεγάλο ενδιαφέρουν αυτών των ανθρώπων να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο και τους αναλογεί για να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία.
Κατά δεύτερο λόγο, η συνεργασία ανάμεσα στο ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζεται στην αρχή της συμπληρωματικότητας: το ΙΝΕΚ-ΠΕΟ είναι ένα ίδρυμα που έχει τα τελευταία χρόνια συσσωρεύσει αρκετή εμπειρία στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σ’ όλη την Κύπρο, διαθέτει την ικανότητα προγραμματισμού, διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαθέτει επιστημονικό προσωπικό, όπως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαριάννα Κατσογιάννου, που έχει εμπειρία στο σχεδιασμό προγραμμάτων εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και επιστημονική αυθεντία στο σχεδιασμό περιεχομένου μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για ξένους (μεθοδολογία διδασκαλίας, αναλυτικά προγράμματα, επιστημονική καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ.).