Η κυβέρνηση επέλεξε το στρατόπεδο των κακών εργοδοτικών πρακτικών και της φθηνής εργασίας

262

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον κατώτατο μισθό τελικά όχι μόνο απέχει πολύ από τις προσδοκίες που η ίδια καλλιέργησε ανάμεσα στους εργαζόμενους αλλά είναι μονόπλευρη και ετεροβαρής για τα συμφέροντα του συνόλου των εργαζομένων, τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΕΟ υποδεικνύοντας ότι ακόμη μια φορά η κυβέρνηση επέλεξε στρατόπεδο και αυτό είναι το στρατόπεδο των κακών εργοδοτικών πρακτικών και της φθηνής εργασίας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου για λήψη αποφάσεων και τις επόμενες ενέργειες της.

“Μέσα στις σημερινές σκληρές συνθήκες για τους εργαζόμενους ως αποτέλεσμα των απανωτών κρίσεων – οικονομική, υγειονομική, πόλεμος στην Ουκρανία – που οδήγησαν στην δραματική συρρίκνωση των μισθών και όρων απασχόλησης και με την ακρίβεια να κατατρώει το εισόδημα των εργαζομένων ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, αντί η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της να θέτει φραγμό στην φθηνή χωρίς δικαιώματα εργασία και στα φαινόμενα υπόσκαψης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συντάσσεται δυστυχώς με εκείνη την ομάδα των εργοδοτών που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους με το χειρότερο τρόπο.

Η κυβέρνηση με την απόφαση της καταγράφει ιστορία νομιμοποίησης της απορρύθμισης. Ο καθορισμός κατώτατου μισθού, χωρίς αναφορά σε ώρες ή σε ωριαίο μισθό, ουσιαστικά σφραγίζει και νομιμοποιεί τα σημερινά φαινόμενα ακαθόριστων ωραρίων, επέκτασης του ωραρίου εργασίας χωρίς καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τη δυνατότητα για αμφισβήτηση της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων του 1992 για το 38ωρο. Η δε άρνηση της Κυβέρνησης να διασφαλιστεί μέσα από το διάταγμα ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτοί θα είναι οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί, υποβοηθεί εκείνη την μερίδα των εργοδοτών που παραβιάζουν τις συλλογικές συμβάσεις και συμβάλει στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ εργοδοτών.

Η απόφαση της κυβέρνησης σ’ αυτό το ζήτημα είναι σε αντίθεση και παραβιάζει το πνεύμα της ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία καλεί τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μέτρα που να οδηγούν σε διεύρυνση της κάλυψης των εργαζομένων με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει εκτός εμβέλειας κατώτατου μισθού, μεγάλες ομάδες εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Επιπρόσθετα δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες, με το πρόσχημα της ευκαιριακής εργασίας να εργοδοτούν τους νέους κάτω των 18 ετών με μισθό κατά 25% χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Ουσιαστικά τους δίνει την ευκαιρία με νομική κάλυψη να ανακυκλώνουν την φθηνή εργασία των νέων.

Σ’ ότι αφορά το ύψος του κατώτατου μισθού, η αύξηση από 1/1/2023, μετά από 11 χρόνια κατά 16 ευρώ σε μια περίοδο που οι αυξήσεις στις τιμές καλπάζουν και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί γύρω στο 10%, αποτελεί πρόκληση και υποτίμηση για τους εργαζόμενους που ανάμεναν ένα μισθό που να ανταποκρίνεται στο σημερινό κόστος ζωής και στην έννοια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η ΠΕΟ καλεί το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, όλους τους εργαζόμενους οργανωμένους και ανοργάνωτους, σε κοινό αγώνα με στόχο την ανατροπή των αρνητικών σημείων των αποφάσεων της κυβέρνησης. Η ΠΕΟ θα συνεχίσει και θα εντείνει την προσπάθεια για εισαγωγή ολοκληρωμένων θεσμικών ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν ρυθμισμένους βασικούς όρους απασχόλησης, ωράριο, υπερωριακή αποζημίωση, αποζημίωση εργασίας σε αργίες, 13ο μισθό, ΑΤΑ για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τον αγώνα για εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων που να καθιστούν υποχρεωτικές τις συμφωνημένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στους κλάδους και τομείς που αυτές αφορούν.Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να ανεχθούν τη νομιμοποίηση της απορρύθμισης και δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια να παρακολουθούν.

Η ΠΕΟ και οι συντεχνίες της, θα αντιδρούν άμεσα και θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα σε κάθε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο πρόσληψης εργαζομένων με τον κατώτατο μισθό σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχουν συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίοι είναι ευνοϊκότεροι.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ αποφάσισε τη σύγκλιση έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΠΕΟ την Τετάρτη 7/09/2022 η ώρα 5 μ.μ. στο οίκημα της ΠΕΟ με στόχο την ολοκληρωμένη ανάλυση των αποφάσεων της κυβέρνησης και τη λήψη αποφάσεων για τις επόμενες ενέργειες της ΠΕΟ.”