Η παραγωγικότητα αυξήθηκε 9 μονάδες πάνω από τους μισθούς

334

Η παραγωγικότητα αυξήθηκε περισσότερο από τους μισθούς στα περισσότερα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Eυρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ETUC), επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα συμπεράσματα της Έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ) «Για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019» η οποία παρουσιάστηκε πριν μερικές βδομάδες.

Συγκεκριμένα η ETUC αναφέρει ότι από το 2010 έως το 2019, οι μισθοί αυξήθηκαν λιγότερο από την παραγωγικότητα της εργασίας σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με νέους υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου.
 
Η αύξηση των μισθών υστερεί σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας κατά: 35 ποσοστιαίες μονάδες στην Ιρλανδία,
17 ποσοστιαίες μονάδες στην Κροατία, 11 ποσοστιαίες μονάδες στην Ισπανία, 9 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα και την Κύπρο, 7 ποσοστιαίες μονάδες στην Πορτογαλία, 3 ποσοστιαίες μονάδες στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, 2 ποσοστιαίες μονάδες στην Ιταλία, 1 ποσοστιαία μονάδα στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γαλλία, 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στη Σλοβενία και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στη Μάλτα.
 
“Η δικαιοσύνη και η οικονομική θεωρία απαιτούν οι αυξήσεις των μισθών να ακολουθούν την αύξηση της παραγωγικότητας”, δήλωσε η Esther Lynch, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), τονίζοντας ότι οι εταιρείες “πληρώνουν περισσότερα στους μετόχους και τα αφεντικά σε βάρος των εργαζομένων τους”.

“Είναι η ανακατανομή σε λάθος κατεύθυνση: ληστεύοντας εκείνους στο κάτω και το μέσον της πυραμίδας για να δώσουν σε εκείνους στην κορυφή”, αναφέρει. “Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για την υποστήριξη ισχυρότερων συλλογικών διαπραγματεύσεων”, σημειώνει.