Θα μπορούσε να είναι καλύτερη η μεταρρύθμιση τονίζουν ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ

537

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την έγκριση  των Νομοθεσιών σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι γεγονός ότι η μεταρρύθμιση όπως ψηφίστηκε θα μπορούσε να είναι καλύτερη με περεταίρω συγχωνεύσεις Δήμων και Κοινοτήτων, τονίζουν σε ανακοίνωση τους οι δύο Συντεχνίες.

Η ολοκλήρωση όμως της νομοθετικής διεργασίας της μεταρρύθμισης ήταν το βασικό ζητούμενο, μετά από δέκα και πλέον χρόνια ατέρμονων συζητήσεων, προστίθεται στην ανακοίνωση σημειώνοντας ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης, κατέστησαν τις Τοπικές Αρχές αναποτελεσματικές όσον αφορά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των Πολιτών.

“Σημειώνεται με έμφαση ότι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αφορά μόνο τους Δήμους με τη σύσταση νέων οντοτήτων που στοχεύουν σε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αλλά περιλαμβάνει και τη διοικητική συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων, όπως και τη δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων που θα διαχειρίζονται την Υδατοπρομήθεια, την Αποχέτευση, τη Διαχείριση αποβλήτων, αλλά και την έκδοση οικοδομικών και πολεοδομικών Αδειών.

Από σήμερα και μέχρι τον Μάιο του 2024, που είναι το μεταβατικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να γίνουν πολλά προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα.

Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για τα εργασιακά ζητήματα συνυπογράψαμε από τον Μάρτιο του 2020, συμφωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων. Αυτό σίγουρα  διασφάλισε τα εργασιακά ζητήματα και διευκόλυνε την πολιτεία στην εξέταση και έγκριση της μεταρρύθμισης.

Στην εν λόγω συμφωνία προβλέπεται επίσης η σύσταση Μόνιμου Μηχανισμού στον οποίο θα συζητούνται τα εργασιακά ζητήματα και προβλήματα που θα προκύψουν στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την υλοποίηση  της μεταρρύθμισης.

Η ΟΗΟ-ΣΕΚ και η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ δηλώνουν έτοιμες να συνδράμουν στην  κοινή προσπάθεια για εφαρμογή της μεταρρύθμισης, προς όφελος, των εργαζομένων, της Τοπικής Διακυβέρνησης, των πολιτών και του τόπου γενικότερα.”