Κοινό μέτωπο Συντεχνιών για συλλογικές συμβάσεις στους εργαζόμενους του ΟΚΥΠΥ

488

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 με πρωτοβουλία της ΠΕΟ και της ΣΕΚ, με την συμμετοχή της ΠΕΟ, της ΣΕΚ, της ΠΑΣΥΔΥ, της ΔΕΟΚ, της ΠΑΣΥΚΙ και της ΠΑΣΥΝΟ  σύσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων οι οποίες εκπροσωπούν τους εργαζόμενους του ΟΚΥΠΥ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στη σύσκεψη επαναβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα των οργανώσεων να μην επιτρέψουν να μετατραπεί σε εμπόρευμα  το Δημόσιο αγαθό της υγείας και να προστατεύσουν τον ρόλο, την αποστολή και την ευρωστία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων ως του βασικού πυλώνα στήριξης του Συστήματος Υγείας του τόπου μας.

Ο αποφασιστικός ρόλος που διαδραματίζουν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και οι λειτουργοί τους στην αντιμετώπιση της Πανδημίας, έχει αποδείξει για μια ακόμα φορά την σημασία της ύπαρξης ενός εύρωστου και κοινωνικά προσανατολισμένου Δημόσιου Τομέα Υγείας, ικανού να διασφαλίζει στους πολίτες το θεμελιώδες ανθρώπινο  δικαίωμα στην έγκαιρη και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα, τονίζουν οι οργανώσεις προσθέτοντας ότι αντικείμενο της σύσκεψης, ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης των εργασιακών σχέσεων στο χώρο του ΟΚΥΠΥ, η διαμόρφωση κοινής στρατηγικής όσον αφορά την επιδιωκόμενη ρύθμιση τους και ο συντονισμός δράσης μεταξύ των οργανώσεων σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης για  διασφάλιση της αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης στον Οργανισμό.

Εκφράστηκε  η κοινή  εκτίμηση, ότι τόσο η ποιότητα όσο και το επίπεδο του διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης στον οργανισμό, παραμένει δυστυχώς ανεπαρκές και αναποτελεσματικό.

Η σύσκεψη κατέληξε ομόφωνα ότι δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε άλλης μορφής εργασιακή σχέση πέραν από την ρυθμισμένη εργοδότηση κάτω από τις πρόνοιες συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων  και ότι άμεσα, θα προωθηθεί από όλους, η απαίτηση για έναρξη διαπραγματεύσεων με τον ΟΚΥΠΥ για συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων του οργανισμού. 

Η συνάντηση των Οργανώσεων συμφωνήθηκε να πάρει τακτικό και μόνιμο χαρακτήρα, με αντικείμενο την αλληλοενημέρωση, τον συντονισμό δράσης και την από κοινού διαχείριση ζητημάτων που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων και τον ρόλο και τις προοπτικές του Οργανισμού.

Με την ευκαιρία της συνάντησης οι Οργανώσεις εξέφρασαν την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη τους στον υπό εξέλιξη απεργιακό αγώνα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών στα απογευματινά και βραδυνά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας,  για κατοχύρωση της εργοδότησης τους ως μισθωτοί εργαζόμενοι και εγκατάλειψη της απαράδεκτης και παράνομης επιβολής από το κράτος καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών, που τους μετατρέπει σε αυτοεργοδοτούμενους.