Κορωνοϊός και βιομηχανικά ατυχήματα

414

Της Τασούλας Κυπριανίδου-Λεοντίδου*

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει σχεδόν κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας αφού η  εμφάνιση και εξάπλωσή  του ιού είχε πολλαπλές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την οικονομία και τον τρόπο ζωής των πολιτών.  Πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις είχαν σταματήσει ή μειώσει τους ρυθμούς στην παραγωγική τους διαδικασία για να υπάρξει περιορισμός της εξάπλωσης των μολύνσεων.

Πολλοί αναμένουν ότι με την αναστολή της δραστηριότητας μιας επιχείρησης θα μειωθούν και οι κίνδυνοι ατυχήματος λόγω της μειωμένης παραγωγικής δραστηριότητας και της απουσίας  εργαζομένων.  Παρόλο όμως που μια βιομηχανία μπορεί να μην είναι ενεργή, εντούτοις εξακολουθεί να διατηρεί ποσότητες χημικών ουσιών στους χώρους της και άρα ο ενδογενής κίνδυνος δεν παύει να υπάρχει. Μετά το προσωρινό κλείσιμο αναμένεται ότι  κάποια στιγμή οι βιομηχανικές μονάδες  θα επαναλειτουργήσουν.  Είναι όμως δεδομένο ότι τόσο το κλείσιμο όσο και η εκκίνηση μιας βιομηχανικής μονάδας γίνονται πλέον σε συνθήκες που σαφέστατα απέχουν από τη ρουτίνα της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και για αυτό   απαιτείται  ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε μικρής ή μεγάλης κλίμακας ατυχήματα.

Πρόσφατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάντων που προκλήθηκαν μετά την επανέναρξη παραγωγικών διαδικασιών.

 1.  Στις 7-8 Μαΐου 2020 υπήρξε διαρροή επικίνδυνου αερίου σε μονάδα παραγωγής πολυμερούς σε πόλη της Ινδίας ( Visakhapatnam, Andhra Pradesh).  Η διαρροή επικίνδυνου αερίου οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 11 άτομα και στον τραυματισμό ή τον επηρεασμό της  υγείας εκατοντάδων άλλων. Οι αρχές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης  Μαΐου 2020, απελευθερώθηκε αέριο Στυρένιο  από τις δεξαμενές αποθήκευσης της εταιρείας.  Η μονάδα παραγωγής του πολυμερούς είχε μόλις ξεκινήσει ξανά την παραγωγή μετά το κλείσιμο λόγω της πανδημίας του Covid-19 και σύμφωνα με τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, το Στυρένιο είχε αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα για σταθεροποίηση των συνθηκών αποθήκευσης. Ως γνωστό, το Στυρένιο πολυμερίζεται πολύ εύκολα και με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και το σταθεροποιημένο Στυρένιο μπορεί να πολυμεριστεί σε μια εξώθερμη (αυτοθερμαντική) αντίδραση. Αυτή η αντίδραση μπορεί να επιταχυνθεί μέσω της έκθεσης σε οξείδιο του σιδήρου (σκουριά) ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε εξαέρωση μεγάλη ποσότητα υγρού της δεξαμενής και άρα σημαντική αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό.  Η έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις αερίου Στυρενίου προκαλεί αναπνευστικά και νευρολογικά συμπτώματα και μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό οίδημα με θανατηφόρες συνέπειες.

2.  Στις 5 Μαΐου 2020,  στην πόλη  Ottaviano, κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας, έκρηξη σε εργοστάσιο πλαστικών σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα δύο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη μπορούσε να ακουστεί από αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν ένα μεγάλο σύννεφο  μαύρου καπνού να ανεβαίνει από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στους φούρνους ης παραγωγικής διαδικασίας, καταστρέφοντας κτίρια και θάβοντας έναν από τους υπαλλήλους στα ερείπια. Το εργοστάσιο είχε μόλις ανοίξει ξανά, στις 4 Μαΐου, όταν η ιταλική κυβέρνηση μείωσε τους περιορισμούς στη χώρα μετά την υποχώρηση της πανδημίας του κοροναϊού.

Τα δύο πιο πάνω συμβάντα υποδεικνύουν τους ιδιαίτερους κινδύνους που πιθανώς να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν μετά από μια περίοδο αναστολής των εργασιών τους.  Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ο τερματισμός των εργασιών πρέπει να πραγματοποιείται με οργανωμένο και δομημένο τρόπο. Εάν ο τερματισμός λειτουργίας είναι για μεγαλύτερο ή απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, τότε ο υπεύθυνος της εγκατάστασης  πρέπει να γνωρίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

  • Ορισμένα επικίνδυνα υλικά αλλειώνονται με την πάροδο του χρόνου για αυτό τα αποθέματά τους πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και η κατάστασή τους να παρακολουθείται.
  • Να ελέγχεται και να τηρείται η πρόνοια για διατήρηση ατμόσφαιρας αζώτου, όπου εφαρμόζει, για προστασία από εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
  • Έλεγχος για απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο τερματισμού δραστηριοτήτων.  Πιθανές απώλειες θα επηρεάσουν συστήματα που πρέπει να διατηρηθούν σε λειτουργία (ψύξη, αερισμός, άντληση, ανάδευση κ.λπ.).
  • Ορισμένες διεργασίες, όπως η αποθήκευση ψυκτικών αερίων, εξαρτώνται από έναν κανονικό ρυθμό κατανάλωσης για τη διατήρηση ασφαλών πιέσεων λειτουργίας (π.χ. χρήση αμμωνίας). Πρέπει να εκτιμηθεί η μειωμένη κατανάλωση λόγω διακοπής λειτουργίας και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Εάν οι δεξαμενές που περιέχουν τέτοια αέρια εκκενώνονται και δεν ξαναγεμίζουν με κρύο αέριο κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας, ο χειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι πραγματοποιείται διαδικασία ψύξης πριν από την επαναπλήρωση της δεξαμενής.
  • Οι αποθήκες που δεν ανοίγουν τακτικά ενδέχεται να θερμανθούν λόγω ψηλών εξωτερικών θερμοκρασιών και απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση επικίνδυνων υλικών ή στη συσσώρευση επικίνδυνων αερίων μέσα στην αποθήκη.

Όλα τα πιο πάνω σημεία θα πρέπει να προσεχθούν παράλληλα με τη σωστή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της μονάδας.  Είναι επίσης  απαραίτητο να θεσπιστούν οργανωτικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιτόπου ασφάλειας με  κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες, επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού και σωστή συντήρηση  των συστήματων ελέγχου.

*Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1.  MAH Bulletin, Special Issue May 2020

2. https://echa.europa.eu/el/substance-information/-/substanceinfo/100.002.592