Κώδικας αντιμετώπισης της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

331

Στην υπογραφή Κώδικα αντιμετώπισης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, ο οποίος θα ενσωματωθεί ως παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, προχώρησαν χθες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ μαζί με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Τον Κώδικα υπέγραψαν ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

Η σύνταξη του Κώδικα, αποτελεί πρωτοβουλία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ σε συνεργασία με την ΟΕΒ, με στόχο να υιοθετηθεί από τους εργοδότες στον Ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και να αποτελέσει εργαλείο που να μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πρακτική καθοδήγηση εργοδοτών και εργαζομένων και να διασφαλίσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, προληπτικά και κατασταλτικά.

Σε κοινή ανακοίνωση τους ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΟΕΒ αναφέρουν ότι ο Κώδικας στοχεύει στο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και να καθοδηγεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους στην προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση συμπεριφορών που δεν έχουν καμιά θέση στους χώρους εργασίας.

Οι τρεις οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των φαινομένων αυτών και των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά, τονίζουν ότι θα προχωρήσουν στην ενσωμάτωση του Κώδικα ως παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, με στόχο την εμπέδωση κουλτούρας σεβασμού και αξιοπρέπειας για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.

ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΟΕΒ καλούν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να αξιοποιήσουν τον Κώδικα και δηλώνουν πως θα παρακολουθούν την εφαρμογή του για εδραίωση της αξιοπρέπειας και του αλληλοσεβασμού στην εργασία.

Σημειώνουν πως την ευθύνη των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους αποτρέποντας φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο καθορίζει η εθνική νομοθεσία που προνοεί για την υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που πιθανό να διασαλεύσουν την εργασιακή ομαλότητα.