Μήνυμα στήριξης στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

400

Με ένα ωραίο σύντομο φιλμάκι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ στέλνουν μήνυμα στήριξης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που δίνουν και αυτοί τη μάχη για την αντιμετώπιση του κορωνοιού covid 19.