Μαζική αντίδραση των εργαζομένων της Ελληνικής Τράπεζας

518

Σε κοινή συνεδρία των Συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ στην Ελληνική Τράπεζα, ενημερώθηκαν τα Κλαδικά Συμβούλια, για την επιστολή του Διευθυντή της Τράπεζας και την πρόθεσή του να προβεί σε πλεονασμούς. Τα Κλαδικά Συμβούλια ομόφωνα απέρριψαν την πιο πάνω θέση της Τράπεζας και καλούν τη Διεύθυνση όπως, εάν επιθυμεί να αποχωρήσει προσωπικό να ακολουθήσει τις υπάρχουσες πρακτικές στον τραπεζικό τομέα και να ανακοινώσει γενναιόδωρο εθελούσιο σχέδιο εξόδου αντί πλεονασμών. Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκαν οι Συντεχνίες, όπως με επιστολή τους πληροφορήσουν και γραπτώς τη Διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας για την αντίθεσή τους σε οποιονδήποτε μορφής πλεονασμό. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Συντεχνίες έχουν εξουσιοδοτηθεί να λάβουν όλα τα νόμιμα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για προστασία των εργαζομένων την Ελληνική Τράπεζα και όχι μόνο.

Οι Συντεχνίες τονίζουν πως προέχει η κατάληξη σε συμφωνία για ανανέωση και εναρμόνιση των Συλλογικών Συμβάσεων το συντομότερο δυνατό και για αυτό τον λόγο δεν αποδέχονται τη σύνδεση των πλεονασμών σε συνάρτηση με τις συζητήσεις που διεξάγονται για την ανανέωση και εναρμόνιση των όρων απασχόλησης της Συλλογικής Σύμβασης. Όπως επίσης και την επαναφορά των αποκοπών και τοποθέτηση των μεταφερόμενων από τα ΣΠΙ στις υφιστάμενες κλίμακες της Τράπεζας, όπως προνοούν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με την Ελληνική Τράπεζα από τις Συντεχνίες με τη μεταφορά των εργοδοτουμένων από τα ΣΠΙ στην Ελληνική Τράπεζα.

Οι Συντεχνίες καλούν όλους τους εργαζόμενους της Ελληνικής Τράπεζας μαζικά να στηρίξουν τις αποφάσεις και όλοι ενωμένοι να προστατεύσουν τα εργασιακά τους συμφέροντα. Ταυτόχρονα διαβεβαιώνουν ότι ΠΕΟ και ΣΕΚ θα στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις οποιοδήποτε μέτρο αποφασιστεί προς αυτή την κατεύθυνση.