Μεγάλη αύξηση της ανεργίας

359

Τον Απρίλιο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 7,3%, έναντι 7,1% το Μάρτιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ ήταν 6,6% τον Απρίλιο του 2020, αυξημένο από 6,4% το Μάρτιο 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat εκτιμά ότι 14,079 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,919 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Απρίλιο του 2020. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 397.000 στην ΕΕ και κατά 211.000 στην ΕΕ ζώνη του ευρώ.

Στην Κύπρο, η ανεργία τον Απρίλιο του 2020 αυξήθηκε σε 8,9% (8,5% σε άνδρες και 9,4% για γυναίκες) ή 41 000 άτομα, από 6,7% ή 30 000 άτομα το Μάρτιο 2020 και 7,5% ή 34 000 άτομα τον Απρίλιο του 2019.

Τον Απρίλιο του 2020, 2,776 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,239 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Απρίλιο του 2020, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,4% στην ΕΕ και 15,8% στη ζώνη του ευρώ, από 14,6% και 15,1% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 159.000 στην ΕΕ και κατά 89.000 στη ζώνη του ευρώ. Στην Κύπρο, η ανεργία των νέων ήταν 13,4% τον Μάρτιο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ή 5.000 άτομα, μειωμένη από 16,2% ή 6000 άτομα τον Απρίλιο του 2019.

Τέλος, τον Απρίλιο του 2020, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,8% στην ΕΕ, έναντι 6,7% το Μάρτιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 6,4% τον Απρίλιο του 2020, σε σύγκριση με το 6,1% το Μάρτιο του 2020. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό για τις γυναίκες τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020 (στο 7,6%) ενώ αυξήθηκε από 6,8% σε 7,0% για τους άνδρες.