Με αυξήσεις και άλλα ωφελήματα υπογράφηκε η νέα Σύμβαση στην ΟΣΕΑ

485

Υπογράφτηκε τη Δευτέρα 18/4/2022, η νέα Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου (ΟΣΕΑ).  Τη Συλλογική Σύμβαση υπέγραψαν η Συντεχνία ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ, η αντίστοιχη Συντεχνία της ΣΕΚ και ο Οργανισμός ΟΣΕΑ με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2021 με διάρκεια μέχρι 31/12/2023. 

Η νέα Συλλογική Σύμβαση περιλαμβάνει αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, αυξήσεις στην ετήσια άδεια, αύξηση στην συνεισφορά του εργοδότη στο Ταμείο Ευημερίας, βελτιώσεις στον τρόπο καταβολής του μισθού που αναλογεί για τις ημέρες τις άδειες ασθενείας των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων. Επίσης προνοεί ότι κατά τη διάρκεια της Άδειας Πατρότητας ο εργοδότης θα συμπληρώνει το επίδομα που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το ύψος του μηνιαίου μισθού. Στην νέα Σύμβαση συμφωνήθηκε όπως η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία που υπογράφηκε από τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Τέλος, Συντεχνίες και εταιρεία συμφώνησαν να συνεχιστούν στο απευθείας στάδιο οι διαβουλεύσεις για τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων.