Με δυναμικά μέτρα προειδοποιούν οι Συντεχνίες το λιμάνι Λεμεσού

364

Με δυναμική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο λιμάνι Λεμεσού προειδοποιούν οι Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ, σε περίπτωση που η εταιρεία DP World Limassol Ltd δεν εφαρμόσει τη Σύμβαση και δεν γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες και οι διαδικασίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις από εργοδοτικής πλευράς.

Συγκεκριμένα, οι Συντεχνίες απέστειλαν επιστολή στην εταιρεία εκφράζοντας έκπληξη και απογοήτευση για το γεγονός ότι η DP World δεν προτίθεται να αναθεωρήσει, ως όφειλε από 1η Ιανουαρίου 2021, το ενθαρρυντικό του γενικού φορτίου στη βάση των συμφωνηθέντων, αλλά δίνοντας μια πρωτόγνωρη και αυθαίρετη ερμηνεία της Σύμβασης.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα υπενθυμίζει στην εταιρεία τις συναντήσεις που έγιναν και την κατάληξη σε συμφωνία το 2019 όταν ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση, η οποία όμως παραβιάζεται από την εργοδοτική πλευρά.  

Καλεί τέλος την DP World Limassol Ltd να σεβαστεί τις συμφωνίες που έγιναν και να εφαρμόσει άμεσα τη Συλλογική Σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι θα λάβουν δυναμικά μέτρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.